Det tyske mindretal

I Sønderjylland bor omkring 15.000 mennesker, som tilhører det tyske mindretal. Mindretallet har et rigt foreningsliv, driver egne skoler og de der vil, kan leve så tysk som muligt i en dansk hverdag.

Om det tyske mindretal 

Det tyske mindretal omfatter 15.000 personer i Sønderjylland, hvilket svarer til cirka seks procent af befolkningen i området. Medlemmer af mindretallet er tysksindede og opfatter sig selv som tyske nordslesvigere.

Mindretallet bruger den historiske betegnelse Nordslesvig om Sønderjylland. Betegnelse stammer fra en tid, hvor området udgjorde den nordlige del af hertugdømmet Slesvig.

De er danske statsborgere med tysk identitet og stærk forankring i den sønderjyske region. Det tyske mindretal taler til hverdag ikke kun tysk, men også sønderjysk.

Det tyske mindretal i Haderslev Kommune

Kontakt Bund Deutscher Nordschleswiger