Gå til hovedindhold

Bliv på arbejdsmarkedet eller i dit uddannelsesforløb

Har du brug for støtte til at komme ind på arbejdsmarkedet eller blive i dit job eller uddannelsesforløb? Så har vi en række særlige tilbud til dig.

Indhold

  Støttemuligheder til at blive på arbejdsmarkedet

  Hvis du har en langvarig eller kronisk sygdom, der skønnes at medføre et fravær på mindst 10 dage inden for et år, kan din arbejdsgiver og dig lave en særlig aftale (§ 56-aftale), selvstændige (§58a-aftale).

  Aftalen skal godkendes af din bopælskommune. Man kan lave en lignende aftale for en kortere periode, for eksempel ved indlæggelse eller ambulant behandling, når behandlingen var besluttet inden din ansættelse ved din nuværende arbejdsgiver. Aftalen kan godkendes for 2 år ad gangen og omfatter kun fravær på grund af lidelsen.

  Din arbejdsgiver skal udbetale sygedagpenge/løn til lønmodtageren under dit sygdoms-fravær, når du er syg på grund af den nævnte lidelse/sygehusindlæggelse/ behandling. Din arbejdsgiver kan herefter anmode kommunen om, at få udgiften dækket.

  Vi kan yde tilskud til arbejdsredskaber og mindre tilretninger af arbejdspladsen, der kompenserer for din begrænsning i arbejdsevnen.

  Begrænsningerne kan både være af fysisk, psykisk eller social karakter. Tilskuddet kan være til værktøj eller mindre arbejdsmaskiner til personlig brug i forbindelse med arbejdet.

  Du eller din arbejdsgiver skal ansøge jobcentret om tilskuddet, der bevilges på baggrund af en individuel vurdering.

  Det er en forudsætning, at udgiften til arbejdspladsindretningen eller redskabet ligger ud over, hvad arbejdspladsen normalt afholder.

  En mentor er en medarbejder på en virksomhed eller på en uddannelsesinstitution.

  Støtten kan være introduktion til uddannelse, arbejdspladsen eller virksomheden samt vejledning og oplæring i arbejdet. Støtten kan også bestå i, at mentoren hjælper dig med forhold uden for arbejdspladsen, der forhindrer beskæftigelse.

  Mentorstøtten skal gå ud over det, man på en virksomhed eller en uddannelsesinstitution normalt gør for en ny medarbejder eller en ny studerende.

  Personlig assistance-ordningen er et af de redskaber, der kan sikre, at du, som har et job eller er i uddannelse, og som har en funktionsnedsættelse, får de samme muligheder som andre på arbejdsmarkedet.

  Det betyder, at du med for eksempel nedsat syn eller hørelse, psykiske begrænsninger, bevægelseshandicap eller ordblindhed kan kompenseres for din funktionsnedsættelse med en personlig assistent, som assisterer dig med konkrete praktiske arbejdsopgaver.

  Det er dog altid en individuel vurdering, hvor alle støttemuligheder inddrages.

  Isbryderordningen har til formål at give nyuddannede med et handicap mulighed for at få erhvervserfaring inden for det område, som deres uddannelse har kvalificeret dem til.

  Under Isbryderordningen kan arbejdsgiveren i en periode på op til 12 måneder få tilskud til den nye medarbejders løn.
  For at kunne blive Isbryder - og få tilskud efter Isbryderordningen skal følgende kriterier være opfyldt:
  En Isbryder skal have gennemført en erhvervsfaglig eller teoretisk uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Uddannelsen skal give ret til optagelse i en statsanerkendt arbejdsløshedskasse. 

  Ansættelsen som Isbryder skal være begyndt senest 2 år efter afsluttet uddannelse og Isbryderen skal mangle erhvervserfaring inden for det område, som uddannelsen er rettet imod.

  Har du en funktionsnedsættelse kan det være svært at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked - uanset at du har de nødvendige kvalifikationer.

  Ved besættelse af ledige stillinger hos offentlige arbejdsgivere og ved tildeling af visse bevillinger (taxibevillinger, kiosker m.v.) kan kvalificerede ansøgere med funktionsnedsættelse anvende fortrinsadgang.

  Læs mere om

  Personlig assistance
  Hjælpemidler til job
  Fortrinsadgang - garanti for ansættelsessamtale
  Mentorordning
  Isbryderordning

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Østergade 48, 6100 Haderslev

  24 98 16 14

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben