Seniorpension

Seniorpension kan tilkendes personer, som har højest 6 år til folkepensionsalderen, og som opfylder visse kriterier.

Ansøgning

Ansøgning kan tidligst gives 6 måneder før alders betingelsen om højest 6 år til folkepensionsalderen er opfyldt. Når vi modtager din ansøgning, vil du få en kvitterings skrivelse. 

Sagsbehandlings fristen er 6 måneder efter Lov om social pension § 26d, stk. 2. 

Klagefrist og klagevejledning vil være at finde i din afgørelse.

Hvad skal min ansøgning indeholde?

For at du kan få tilkendt seniorpension skal din ansøgning indeholde:

  • Dokumentation for din langvarige tilknytning til arbejdsmarkedet
    ATP oplysninger der kan indhentes via borger.dk
  • Beskrivelse af de arbejdsfunktioner du har udført i dit seneste job
  • Beskrivelse af dine ressourcer og udfordringer i dit seneste job

Hvad sker der, når jeg har ansøgt?

Når vi har modtaget din ansøgning, beregner vi om du opfylder betingelserne om beskæftigelse, ud fra de oplysninger du har vedlagt om din ATP. Hvis du opfylder betingelserne, indhenter vi efter behov lægelige oplysninger fra din praktiserende læge, så vi kan viderebehandle din sag. Herefter træffer vi afgørelse ud fra sagens oplysninger. 

Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til personalet i Jobcentret eller sende en mail til sikkerpost@haderslev.dk.

Indhold fra

Seniorpension

Kontakt Jobcenter Haderslev

Østergade 48
6100 Haderslev
74 34 05 00
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag9 - 129 - 15
Tirsdag9 - 129 - 15
Onsdag9 - 12Lukket for ekspedition
Torsdag9 - 129 - 17
Fredag9 - 129 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag 9 - 12
Tirsdag 9 - 12
Onsdag 9 - 12
Torsdag 9 - 12
Fredag 9 - 12
Fremmøde
Mandag 9 - 15
Tirsdag 9 - 15
Onsdag Lukket for ekspedition
Torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 13