Ansvar ved oversvømmelser

Når der sker oversvømmelser, hvem har så ansvaret for hvad? Læs mere om, hvad Haderslev Kommune er ansvarlige for og hvad private ejendomsejere selv er ansvarlige for.

Haderslev Kommunes ansvar

Haderslev Kommune varetager vandhåndteringen på sine egne arealer herunder kommunale veje og kommunale ejendomme.

Ved akutte oversvømmelser - som fx stormfloden den 20.-21. oktober 2023 eller voldsomme skybrud - er Haderslev Kommune (herunder Brand og Redning Sønderjylland) med hjælp fra Politi og Beredskabsstyrelsen ansvarlige for at:

  • pumpe vand væk fra kritiske offentlige arealer
  • omlægge trafikken
  • tage hånd om vitale dele af den kommunale service

Forsyningsselskabet Provas har ansvar for afledning af regn- og spildevand på terræn op til serviceniveauet i fælleskloakerede og separatkloakerede områder jf. spildevandsplanen.

Provas har ikke ansvaret for vand i kældre. Det gælder såvel spildevand som regnvand.

Private ejendomsejeres ansvar

Private ejendomsejere er selv ansvarlige for vandhåndtering på egen grund, som fx bortpumpning af vand fra kældre, lavninger mv.

Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis din ejendom bliver ramt af en oversvømmelse: Oversvømmelse? Sådan gør du, når skaden er sket (klimatilpasning.dk)

Kontakt Teknik og Klima

Christian X's Vej 39, Indgang A
6100 Haderslev
74 34 34 34
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag9 - 1510 - 15
Tirsdag9 - 1510 - 15
Onsdag9 - 1510 - 15
Torsdag9 - 1710 - 17
Fredag9 - 1310 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag 9 - 15
Tirsdag 9 - 15
Onsdag 9 - 15
Torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 13
Fremmøde
Mandag 10 - 15
Tirsdag 10 - 15
Onsdag 10 - 15
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 13