Gå til hovedindhold

Bor du inden for en beskyttelseslinje?

Hvad skal du være opmærksom på?

Indhold

  Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer

  Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer skal sikre, at de nærmeste omgivelser ved søer og åer samt omkring fortidsminder, skove og kirker skal holdes fri for bebyggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb.

  Fortidsmindebeskyttelseslinjen regulerer enhver ændring i tilstanden, f.eks. terrænændringer, tilplantning, bebyggelse, herunder om- og tilbygning, hegning samt opsætning af skilte mv.

  Sø- og åbeskyttelseslinjen regulerer bl.a. bebyggelse, terrænændringer og beplantning.

  Skov- og kirkebyggelinjen regulerer alene bebyggelse.

  Byggeri, beplantninger, terrænændringer, udstykninger m.m. kan kræve dispensation fra naturbeskyttelseslovens byggelinjebestemmelser. Det er kommunen, som administrerer bygge- og beskyttelseslinjerne, bortset fra strandbeskyttelseslinjen, som bliver administreret af Kystdirektoratet.

  Vil du søge om dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer?

  Du kan her søge om dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer samt finde Kystdirektoratets ansøgningsskema i forbindelse med strandbeskyttelseslinjen.

  Selvbetjening: Bygge- og beskyttelseslinjer og fredninger

  Du får brug for:

  • Ejendomsoplysninger
  • Fuldmagt fra samtlige ejere, hvis der er flere ejere eller du ikke er ejeren
  • Kortbilag med præcis angivelse af ønskede ændring
  • Evt. fotos

  Sådan gør du:

  • Udfyld skemaet
  • Send og print selv kvitteringen ved behov

  Søg om dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer

  Bygge- og beskyttelseslinjer

  • Søg på adresse 
  • Tænd og sluk for lag i nederste hjørne til venstre

  Læs mere

  Sø- og åbeskyttelseslinjen, skovbyggelinjen, fortidsmindebeskyttelseslinjen og kirkebyggelinjen
  Kystdirektoratet - Strandbeskyttelseslinjen

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 34 34

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben