Bor du inden for en beskyttelseslinje?

Hvad skal du være opmærksom på?

Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer

Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer skal sikre, at de nærmeste omgivelser ved søer og åer samt omkring fortidsminder, skove og kirker skal holdes fri for bebyggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb.

Fortidsmindebeskyttelseslinjen regulerer enhver ændring i tilstanden, f.eks. terrænændringer, tilplantning, bebyggelse, herunder om- og tilbygning, hegning samt opsætning af skilte mv.

Sø- og åbeskyttelseslinjen regulerer bl.a. bebyggelse, terrænændringer og beplantning.

Skov- og kirkebyggelinjen regulerer alene bebyggelse.

Byggeri, beplantninger, terrænændringer, udstykninger m.m. kan kræve dispensation fra naturbeskyttelseslovens byggelinjebestemmelser. Det er kommunen, som administrerer bygge- og beskyttelseslinjerne, bortset fra strandbeskyttelseslinjen, som bliver administreret af Kystdirektoratet.

Vil du søge om dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer?

Du kan her søge om dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer samt finde Kyskdirektoratets ansøgningsskema i forbindelse med strandbeskyttelseslinjen.

Bygge- og beskyttelseslinjer

  • Søg på adresse 
  • Tænd og sluk for lag i nederste hjørne til venstre

Kontakt Teknik og Klima

Christian X's Vej 39, Indgang A
6100 Haderslev
74 34 34 34
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag9 - 1510 - 15
Tirsdag9 - 1510 - 15
Onsdag9 - 1510 - 15
Torsdag9 - 1710 - 17
Fredag9 - 1310 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag 9 - 15
Tirsdag 9 - 15
Onsdag 9 - 15
Torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 13
Fremmøde
Mandag 10 - 15
Tirsdag 10 - 15
Onsdag 10 - 15
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 13