Gå til hovedindhold

Vandområdeplan

Vi er omfattet af vandområdeplanen for Jylland og Fyn.

Indhold

  Vores opgave

  Som en del af vores opgave i forbindelse med vandområdeplanen skal vi lave vådområder, vandløbsprojekter og hjælpe til i forbindelse med vandrådsarbejde.

  Relevante oplysninger

  Vandområdeplanen er en plan for at forbedre det danske vandmiljø. Planerne skal sikre renere vand i søer, vandløb og ved kysterne. Vandområdeplanen er vedtaget af staten i henhold til EU’s vandrammedirektiv og har for mål at forbedre vandmiljøet i Danmark. Planerne skal kigges igennem hvert 6 år, hvor der efterfølgende bliver fulgt op på dem.

  Du kan her læse mere om vandområdeplaner på Miljøstyrelsens hjemmeside

  Vi er omfattet af Vandområdeplanen for Jylland og Fyn. Derfor skal vi lave vådområder, som et virkemiddel til at mindske tilførslen af næringsstoffer til vores fjorde og kystområder. Du kan via linkene her på siden, hente rapporter og detailprojekter på vådområdeprojekter. Rapporterne viser både de tekniske og biologiske forhold i projekterne.

  Vores vådområdeprojekter er støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne,

  Du kan læse mere om formålene for vådområder her

  Du kan læse mere om Den Europæiske Landbrugsfond her

  Haderslev Kommune arbejder i øjeblikket med flere vandløbsrestaureringer i relation til ”Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn”.

  Projekterne handler om at forbedre miljø- og naturforholdene i vandløbene, så de opnår god miljøtilstand. Oftest er der tale om udlægning af gydegrus og fjernelse af spærringer.

  Der foretages i øjeblikket undersøgelser af restaureringsmuligheder i følgende vandløb:


  Vandløb

  Sælsbæk Åbne en rørlagt strækning
  Ørsted Å Genslynge vandløbet
  Brændstrup Bæk Forundersøgelse af forbedring af de fysiske forhold

  Haderslev Kommune får projekterne og forundersøgelserne finansieret fuldt ud af staten.

  Læs mere

  Den Europæiske Landbrugsfond
  Bibæk - Lavbundsprojekt, Teknisk forundersøgelse (PDF)
  Lønt Bæk - Forundersøgelsesrapport om (PDF)
  Lønt Bæk - Vandområdeprojekt (PDF)
  Sillerup Bæk - Teknisk forundersøgelse for muligt vådområde (PDF)
  Sillerup Bæk - Tillægsnotat til vandområdeprojekt (PDF)
  Spangbæk og Skovbæk - Teknisk forundersøgelse til vådområdeprojekt (PDF)
  Spangbæk og Skovbæk - Biologisk forundersøgelse til vådområdeprojekt (PDF)
  Ørby Grøft - Vandområdeprojekt (PDF)
  Ørby Grøft - Teknisk forundersøgelse for muligt vådområde (PDF)
  Aastrup Bæk - Vandområdeprojekt (PDF)
  Aastrup Bæk - Teknisk forundersøgelse til vådområdeprojekt (PDF)

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 34 34

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben