Gå til hovedindhold

Navne- og adressebeskyttelse

Du kan anmode om at få adressebeskyttelse.

Indhold

  Med navne- og adressebeskyttelse (hemmelig adresse) undgår du, at dit navn og din adresse bliver givet videre til privatpersoner.


  Offentlige myndigheder, og normalt også private kreditorer, der for eksempel mangler betaling af en faktura, kan altid bede om at få din adresse udleveret. 

  Det er muligt at blive beskyttet mod markedsføring (gennem "Robinsonlisten") samt optagelse i lokale vejvisere.

   

  Selvbetjening: Navne- og adressebeskyttelse

  Med navne- og adressebeskyttelse (hemmelig adresse) undgår du, at dit navn og din adresse bliver givet videre til privatpersoner.

  Du får brug for:

  • MitID

  Navne- og adressebeskyttelse

  Navne- og adressebeskyttelse

  Navne- og adressebeskyttelse betyder, at dit navn og adresse som udgangspunkt ikke må udleveres fra CPR til private

  Du skal ansøge digitalt om at få registreret navne- og adressebeskyttelse i CPR. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunen.

  Du kan vælge beskyttelse for dig selv og egne børn bosiddende på samme adresse

  Når anmodningen er gået igennem, vil privatpersoner som udgangspunkt være afskåret fra at få udleveret dit navn og adresse fra CPR. Dit navn og din adresse bliver heller ikke udleveret fra CPR til brug for private vejvisere eller til PostNord.

  Beskyttelsen har virkning fra det tidspunkt, at beskyttelsen registreres i CPR.

  PostNord

  Hvis du har valgt navne- og adressebeskyttelse hos borger.dk, får PostNord ikke automatisk besked om det. 

  Beskyttelsen bortfalder som udgangspunkt efter et år. 

  Du skal derfor i de fleste tilfælde selv søge på ny efter et år, hvis du ønsker fortsat beskyttelse

  Du kan se din status i CPR registerindsigt.

  Offentlige myndigheder kan få adgang til dit navn i CPR.

  Private kreditorer, der fx mangler betaling af en faktura, kan normalt også altid bede om at få din adresse udleveret fra CPR ved at henvende sig til kommunen.

  Du skal selv gøre dit teleselskab opmærksom på, at du ønsker hemmeligt eller udeladt telefonnummer. Selvom du har navne- og adressebeskyttelse, har teleselskaberne pligt til at videregive telefonnumre, medmindre du gør opmærksom på, at du ikke ønsker det.

  PostNord

  Hvis du har valgt navne- og adressebeskyttelse hos borger.dk, får PostNord ikke automatisk besked om det.

  Når du har registreret navne- og adressebeskyttelse i CPR, bliver du automatisk også beskyttet mod, at oplysningerne udleveres fra CPR til brug i lokalvejvisere.

  Hvis du ikke ønsker at have navne- og adressebeskyttelse i CPR, kan du i stedet få registret, at dit navn og adresse ikke må udleveres fra CPR til brug i lokalvejviserne.

  Hvis du vil klage over en afgørelse, som en kommune har truffet efter CPR-loven, kan dette ske til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

  Klagen skal ske skriftligt til den kommune, som har truffet afgørelsen, og inden 4 uger fra det tidspunkt, du har fået meddelelse om afgørelsen.

  Lovgivning

  16.05.2024 12.09

  Skrevet af CPR-kontoret

  Ansøg/afmeld navne- og adressebeskyttelse på Borger.dk
  Til- afmeld Robinsonlisten

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 34 34

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben