Gå til hovedindhold

Indrejse, ophold og bolig

Her kan du læse mere om, hvordan du søger om opholdstilladelse og får hjælp til boligplacering, hvis du ikke kan finde privat indkvartering.

Indhold

  Інформація для громадян України

  Інформація для громадян України

  Information for Ukrainian citizens

  Information for Ukrainian citizens

  Information til ukrainske statsborgere

  Information til ukrainske statsborgere

  Praktisk information

  Politiet beder om, at ukrainere, der på grund krigen søger mod Danmark, lader sig registrere ved grænsen. Ved indrejse til Danmark henvender man sig ved en af de døgnbetjente overgangssteder: Motorvejen (Frøslev), Kruså og Padborg. Så tager personalet sig af den videre procedure, som er forskellig alt efter, om den tilrejsende har et biometrisk pas, skal nødviseres eller søger asyl.

  Du kan finde mere information om visum, indrejse og asyl og lignende på Udlændingestyrelsens hjemmeside 

  Information in English: Information to Ukrainien Citizens

  Du kan få en midlertidig opholdstilladelse efter særlovens § 1, hvis du:

  • er ukrainsk statsborger og den 24. februar 2022 eller senere er udrejst af Ukraine, hvor du på tidspunktet for udrejsen havde bopæl,
  • den 24. februar 2022 havde status som flygtning i Ukraine og den 24. februar 2022 eller senere er udrejst af Ukraine, eller
  • er ukrainsk statsborger eller den 24. februar 2022 havde status som flygtning i Ukraine og opholdt dig eller havde opholdstilladelse i Danmark den 24. februar 2022.

  Du kan få opholdstilladelse efter særlovens § 2, hvis du er et nært familiemedlem til en person, der har fået opholdstilladelse efter de ovennævnte betingelser i § 1. 

  Du er et nært familiemedlem til personen, der har fået opholdstilladelse efter § 1, hvis du er: 

  • samlevende ægtefælle, 
  • samlevende fast samlever, 
  • ugift barn under 18 år, eller
  • øvrigt nært familiemedlem, som har boet sammen med og har været forsørget af personen.

  Du skal opholde dig i Danmark for at kunne søge om opholdstilladelse efter § 1. Ansøgning om opholdstilladelse efter § 2 kan indgives i Danmark eller uden for landet. 

  Det er Udlændingestyrelsen, der træffer afgørelser om opholdstilladelse efter særloven.

  For at søge opholdstilladelse, skal du udfylde et digitalt ansøgningsskema, der automatisk bliver indsendt til Udlændingestyrelsen. Har du brug for hjælp til at udfylde skemaet eller lave en kopi, kan du kontakte Jobcenter Haderslev.  

  Læs mere og ansøg om opholdstilladelse på nyidanmark.dk.

  Boligplacering

  Du har ret til at blive boligplaceret i kommunen når du har fået opholdstilladelse og er visiteret til Haderslev Kommune fra Udlændingestyrelsen. Du kan ønske at bo på samme adresse som du benytter dig af nu, men du kan også få vores hjælp med at finde en bolig.

  I Danmark kan du få støtte til at betale din husleje, hvis den er for høj i forhold til din indtægt. På jobcenteret, kan vi hjælpe dig med at finde ud af, om du har ret til boligstøtte, og søge det.

  Privat indkvartering

  Mange danskere tilbyder privat at huse ukrainske flygtninge, når de kommer til Danmark. Der er en række ting, som man skal være opmærksom på i forhold til privat indkvartering:

  • Indkvarteringen foregår på frivillig basis
  • Beboeren (ejeren/lejeren) afgør selv, hvor længe man har mulighed for at have ukrainere boende
  • Haderslev Kommune har ikke mulighed for at yde økonomisk kompensation

  Mange ukrainere indrejser med deres kæledyr, og EU og Danmark anvender en særlig undtagelsesmulighed, der betyder, at personer, der rejser med deres kæledyr fra Ukraine, kan indføre dette til EU, herunder Danmark, selvom dyret ikke opfylder alle kravene.

  Kæledyret skal hurtigst muligt registreres via en blanket på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Læs mere her:

  Udenlandske køretøjer

  På skat.dk kan du læse, hvilke regler der gælder, hvis man indfører et udenlandsk køretøj i Danmark:

  Udenlandsk kørekort

  Færdselsstyrelsen har udarbejdet nedenstående vejledning om kørsel i Danmark for indehavere af ukrainsk kørekort: