Til frivillige

Her kan du læse om, hvordan du som frivillig kan støtte Ukraine og de ukrainske flygtninge, som kommer til Haderslev Kommune.

Frivillighed og lokalsamfund

Har du et konkret ønske om at blive frivillig, kan du kontakte Haderslev Frivilligcenter. Her kan du som frivillig registrere dig og blive henvist til konkrete opgaver, når behovet opstår. Læs mere og tilmeld dig som frivillig på frivilligcenter.dk.

Derudover har Røde Kors etableret callcenteret Røde Kors Parat for frivillige, der tilbyder deres hjælp til ukrainere, der er kommet til Danmark. Du kan læse mere på rodekors.dk/parat

Det er endnu for tidligt at sige, hvad de præcise behov er – og dermed hvilke opgaver, der skal løses. På den helt korte bane kan der være akutte frivilligopgaver, og snart vil der opstå frivilligopgaver relateret til integration i det danske samfund. Et eksempel kunne være rollen som venskabsperson eller familie, hvor frivillige matches med ukrainere. Her kan man hjælpe med praktiske spørgsmål, med at skabe netværk i lokalsamfundet og på sigt med at træne det danske sprog.

Beredskabscenter Haderslev

Det er besluttet, at Haderslev Sygehus skal være beredskabscenter og huse Ukrainere, der søger asyl. Centret skal drives af AsylSyd.

Ønsker du at søge job eller være frivillig, skal du kontakte AsylSyd på telefon: 74 92 81 15 eller mail: asylsyd@toender.dk.

Læs mere om AsylSyd på asylsyd.dk.

Donationer og indsamlinger

Ønsker du at støtte med donationer, tøj eller andre ting, henviser vi til de lokale frivillige og etablerede nødhjælpsorganisationer som Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp mv.

Haderslev Kommune har ikke mulighed for at organisere indsamlinger.