Borgerportalen bliver til CURA dialog

Borgerportalen er en digital indgang til din egen omsorgsjournal i Haderslev Kommune. På Borgerportalen får du adgang til oplysninger indenfor områderne: Handicap og socialpsykiatri, misbrug, sundhed og forebyggelse samt sygepleje og hjemmepleje.

Ingen adgang til CURA dialog 

Haderslev Kommune skifter system og imens udskiftningen står på, er det ikke muligt at få adgang til CURA dialog.

Vi forventer, at borgere og pårørende kan få adgang til omsorgsjournalen igen til 2. kvartal 2024.