Gå til hovedindhold

Botilbud til fysisk eller psykisk handicappede

Har du et fysisk eller psykisk handicap, så har du mulighed for at søge et af vores specialiserede botilbud.

Indhold

  Ofte stillede spørgsmål

  For at komme i betragtning til et botilbud i Haderslev Kommune, skal du være over 18 år og rette henvendelse til din socialrådgiver, som i samarbejde med dig vil afdække dit boligbehov.

  Hvis du ikke bor i Haderslev Kommune, men gerne vil bo på et af vores bosteder, skal du rette henvendelse til din socialrådgiver i din egen kommune, som så vil kontakte Haderslev Kommune.

  For at komme i betragtning til en af vores boliger, er det et krav at du har en varig og/eller betydelig nedsat funktionsevne, og at du derfor har brug for hjælp og støtte til at klare dig på egen hånd - eller har brug for pleje og omsorg.

  Målet med et botilbud er, at du får dækket dit individuelle behov for støtte, at du får hjælp til at klare dagligdagen, og at du udvikler dine personlige kompetencer, så du har mulighed for at leve så selvstændigt og meningsfuldt som muligt.

  Botilbuddet kan være midlertidigt eller længerevarende - afhængig af dit behov. Et midlertidigt botilbud har til formål at hjælpe dig ud i en mere selvstændig boligform.

  Vi visiterer til botilbud efter Servicelovens § 85, § 107 og § 108, samt Almenboliglovens § 105.

  Du søger om et af vores botilbud ved at kontakte Myndighed – Handicap, Socialpsykiatri og Udsatte.

  Hvis du ikke kan søge selv, kan en pårørende eller en værge søge for dig, hvis du på forhånd har givet dem en fuldmagt. 

  Ring til Myndighed – Handicap, Socialpsykiatri og Udsatte på telefonnummer: 74 34 27 57 - tryk 3

  KRAP (Kognitiv – Ressourcefokuserende – Anerkendende – Pædagogik)

  Størstedelen af vores medarbejdere har været på uddannelse i KRAP. Vi arbejder udfra en anerkendende tilgang med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og kompetencer frem for begrænsninger.

  Vi inddrager borgeren med udgangspunkt i borgerens forudsætninger og perspektiv. Vi arbejder løbende med udvikling af personalets faglighed og faglige metoder i forhold til pædagogisk praksis og den enkelte borgers indsatsmål.

  Vi værdsætter et godt samarbejde med borgeren og pårørende; det er et fælles ansvar at få samarbejdet til at fungere, og det kræver en god forventningsaftale/afstemning.

  Derfor er det vigtigt at have fokus på, at borgeren har ret til at bestemme over sig selv og sit eget liv.

  Vi har et fælles pårørenderåd på tværs af hele Handicap – Bo og Beskæftigelse (botilbud, Beskyttet Beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud).

  Yderligere information om Det Fælles Pårørenderåd kan du få ved at kontakte rådets formand, Søren Aldal, på mail soren.aldal@mail.dk

  I samarbejde med Det Fælles Pårørenderåd, har vi udarbejdet folderen ”Det gode samarbejde”, som du kan få udleveret ved at kontakte lederen af det enkelte tilbud. Folderen kan ligeledes hentes i PDF-Format, ved at klikke her.

  Ved indflytning på et af vores botilbud, er der tilbud om, at der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem borger, pårørende og ansatte.

  Læs mere om

  Serviceloven
  Almenboligloven

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 27 57

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben