Gå til hovedindhold

Sygepleje

Du kan modtage sygepleje i forbindelse med midlertidig sygdom, livstruende sygdom, kronisk sygdom og/eller handicap.

Indhold

  Generelt om sygepleje

  Sygepleje er til dig, der har behov for lægeordineret behandling, pleje eller vejledning og rådgivning.

  Sygepleje foregår som udgangspunkt i en sygeplejeklinik, men kan ud fra en faglig vurdering foregå i dit eget hjem. Vurderingen foretages ud fra din problemstilling og de fysiske rammer i dit hjem (uddybes i afsnittet om arbejdsforhold).

  Du skal henvises til sygepleje af din egen læge, vagtlæge, speciallæge eller sygehuset i forbindelse med at du bliver udskrevet.

  • Sygepleje leveres døgnet rundt alle ugens dage i en periode som fastlægges ud fra en individuel og faglig vurdering.
  • Sygepleje er gratis. Du skal dog selv betale for medicindoseringsæsker, medicin, cremer med mere.
  • Du kan modtaget sygepleje i en af vores sygeplejeklinikker eller i eget hjem.

  Behandling og pleje udføres af en sygeplejerske. Opgaven kan senere overgå til andet sundhedspersonale, hvis sygeplejersken vurderer det.

  En sygeplejerske aftaler med dig, hvornår du får besøg første gang.

  Typiske opgaver der løses af sygeplejen:

  • Behandling af sår
  • Indsprøjtninger
  • Medicin og væske i drop, i blodåren
  • Måling af blodtryk og blodsukker
  • Hjælp til at dosere medicin
  • Drypning af øjne og ører
  • Smertebehandling
  • Palliativ pleje
  • Håndtering eller skift af blærekateter
  • Stomipleje
  • Måltagning til kompressionsstrømper
  • Hjælp til at overskue et behandlingsforløb, for eksempel ved kronisk sygdom
  • Gode råd om forebyggelse

  Vi planlægger din behandling sammen med dig og eventuelle pårørende. 

  Vi tager udgangspunkt i dine behov og problematikker, og planlægger dit forløb ud fra dette.

  Vi aftaler forløbet i samarbejde med dig, så du ved, hvad der er dine opgaver, og hvad vi gør for dig. 

  Vi vurderer løbende din behandling i samarbejde med sygehus og din læge. 

  Vi aftaler løbende næste besøg med dig. Desværre kan vi ikke give dig en fast tid for besøget, da vi kan få akutte henvendelser, der kan forsinke os. 

  Første besøg tager lidt længere tid, fordi vi skal lære dig at kende og oprette en journal. Vi spørger dig om forskellige ting, der har betydning for din behandling.

  Vi forventer at:

  • Du har hentet din medicin, så den er til rådighed for sygeplejersken, der skal dosere den.
  • Du selv arrangerer at få afleveret diverse prøver (for eksempel urinprøve) til egen læge. Sygeplejersken kan ikke tilbyde at aflevere prøver.
  • Du selv sørger for at melde afbud i god tid, hvis ikke du er hjemme. Ring i telefontiden kl. 7-8 og 13-14 til dit distrikt.

  Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller er utilfreds med noget. 

  Som en del af første besøg laver vi en arbejdspladsvurdering (APV) for at sikre ordentlige og sikre arbejdsforhold for de medarbejdere, der kommer i dit hjem. 

  Der skal være plads i dit hjem til, at vi kan arbejde forsvarligt, og der skal være rent, hvor vi skal udføre vores opgaver. 

  Hvis du skal have hjælp til medicin, er det vigtigt, at du har tilstrækkelig med medicin til, at vi kan dosere til to uger. Æsker til medicindosering skal du selv købe, så der kan doseres til to uger.

  Vi anbefaler de store blå æsker, du kan købe på apoteket.

  Når din medicinering har været stabil i tre måneder, anbefaler sygeplejen dosisdispensering. Her bliver din medicin pakket af en maskine på apoteket og er klar til dig i færdigpakkede dosisposer. 

  Sygeplejersken kan fortælle dig mere, hvis det er relevant for dig og udlevere en pjece med mere information.

  Når sygeplejersken vurderer, at du kan modtage din behandling i en sygeplejeklinik, aftaler sygeplejersken med sygeplejeklinikken, hvornår du skal forsætte din behandling der. 

  Fordelen ved at komme i klinikken er, at du her kan få en fast tid og du undgår hjælpemidler i dit hjem.

  En åben dialog kan løse de fleste uoverensstemmelser. Hvis du ikke er tilfreds med hjælpen, kan det være en god ide at tage en snak med den, der kommer i hjemmet eller med dennes leder. 

  Vi har sygeplejersker med specialviden indenfor

  Ufrivillig vandladning, ufrivillig afføring eller problemer med at holde på tarmluft, kan afhjælpes i langt de fleste tilfælde. Du kan søge hjælp hos din egen læge eller hos vores kontinensteam mandag mellem 8.00 – 14.00.

  Haderslev: Tlf. 51 24 46 04 / 20 47 07 34

  Vojens + Gram: Tlf. 51 23 71 69

  Læs mere om urininkontinens på sundhed.dk

  Læs mere om afføringsinkontinens på sundhed.dk

  Få råd og vejledning omkring livet med KOL:

  • Hvordan bruger du din inhalator rigtigt?
  • Hvilke træningstilbud kan du benytte?
  • Hvilke samarbejdspartnere kan du kontakte?
  • Tilbud til dig med KOL

  Læs mere om KOL på Sundhed.dk

  Du kan få:

  • Råd og vejledning om diabetes med udgangspunkt i din hverdag og sundhedsvaner
  • Vejledning om injektionsteknik og diabetes medicin
  • Vejledning i blodsukker måling og forebyggelse af senkomplikationer
  • Tilbud til dig med diabetes

  Læs mere om diabetes på Sundhed.dk

  • Specialiseret sårbehandling og telemedicinsk samarbejde med regionens sårambulatorier.
  • Råd og vejledning om, hvordan du forebygger kroniske bensår og diabetiske fodsår.
  • Vejledning i brug af kompressionsbehandling og kompressionsstrømper.

  Råd og vejledning til dig, der har været faldet, eller er i risiko for at falde.

  Tilbud til dig

  Hvordan kontakter jeg mit sygeplejedistrikt?

  Sygeplejen har telefontid mandag til fredag kl. 07.00-08.00 og 13.00-14.00. Du kan se telefonnumrene under hvert enkelt distrikt. 

  Har du behov for at komme i kontakt med sygeplejen udenfor telefontiden, kan du kontakte os på vores døgnnummer. Dette nummer er forbeholdt akutte henvendelser og primært til lægevagten, sygehusene og praktiserende læger. 

  Du kan i stedet kontakte din praktiserende læge udenfor vores telefontid.

  I tidsrummet 16.00-08.00 skal du kontakte vagtlægen i Region Syddanmark på tlf. 70 11 07 07 ved akut opstået sygdom.

  Vores akutnummer er 74 34 29 24.

  Vi har telefontid mandag-fredag kl. 7.00-8.00 og 13.00-14.00.

  Vi har telefontid mandag-fredag kl. 7.00-8.00 og 13.00-14.00.

  Vi har telefontid mandag-fredag kl. 7.00-8.00 og 13.00-14.00.

  Danmarksgade 8, 6500 Vojens

  Tlf. 74 34 67 02

  Telefontid mandag-fredag kl. 7.00-8.00 og 13.00-14.00

  Har du behov for at komme i kontakt med os uden for telefontiden, kan du kontakte os på vores døgnnummer. Dette nummer er forbeholdt akutte henvendelser og primært til lægevagten, sygehusene og praktiserende læger. 

  Du kan i stedet kontakte din praktiserende læge udenfor vores telefontid. 

  I tidsrummet 16.00-08.00 skal du kontakte vagtlægen i Region Syddanmark på tlf. 70 11 07 07 ved akut opstået sygdom.

  Vores akutnummer er  74 34 29 24.

  Læs mere om

  Diabetesforeningen (diabetes.dk)
  Handicaporganisationer (handicap.dk)
  Hospice Sønderjylland (hospicesonderjylland.dk)
  Høreklinik Sønderjylland (sygehussonderjylland.dk)
  Lungeforeningen (lunge.dk)
  Videnscenter for demens (videnscenterfordemens.dk)
  Videnscenter for hjerneskade (cfh.ku.dk)

  74 34 29 24

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev