Omsorgsklippekort

Har du brug for ekstra hjælp i hverdagen, så har du mulighed for at benytte dig af et omsorgsklippekort.

Omsorgsklippekort

Omsorgsklippekortet giver dig mulighed for ekstra valgfri hjælp. Det er helt op til dig, hvad tiden skal bruges til.

Mange ældre benytter klippekortet til en gåtur, eller indkøb sammen med en medarbejder. Det er også muligt at få hjælp til praktiske opgaver som oprydning i skabe og skuffer eller afrimning af fryser.

Omsorgsklippekortet er 30 minutter om ugen (1 klip), hvor du kan lave aktiviteter med en medarbejder, som du ikke er visiteret til. Du kan bruge klippekortet til hjælp 1 gang om ugen, eller du kan spare op og bruge klippekortstiden til længerevarende aktiviteter. Du kan højst spare op til 3 timers samlet hjælp hver 6. uge.

Bor du i eget hjem, og modtager du dagligt personlig pleje, modtager du klippekortet. Bor du på plejecenter, kan du søge om at blive visiteret til et klippekort.

Timerne administreres af den valgte leverandør i samarbejde med dig.
Den ekstra hjælp skal planlægges i samarbejde med leverandøren af hjemmehjælp. Ved 1 klip planlægges hjælpen senest 7 dage før brug. Ved flere klip planlægges hjælpen senest 14 dage før brug.

Ofte stillede spørgsmål

Kontakt Visitationen