Gå til hovedindhold

Orlov til pasning af syge og døende pårørende

Du har ret til orlov med løn (plejevederlag), hvis du vil passe et familiemedlem eller en nær pårørende, som ønsker at dø hjemme.

Indhold

  Plejevederlag under din orlov

  Som pårørende kan du søge om et plejevederlag til at passe og pleje en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem.

  Du kan enten søge digitalt eller printe, udfylde og sende en blanket til Haderslev Kommune.

  MitId Ikon

  Selvbetjening: Søg om plejevederlag ved plejeorlov

  Du kan som pårørende søge om et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem.

  Du får brug for:

  • MitID

  Sådan gør du:

  • Log ind med MitID
  • Udfyld blanketten

  Søg om plejevederlag ved plejeorlov

  Blanket til print:

  Har du ikke MitID eller mulighed for at underskrive ansøgningen digitalt, kan du stadig søge plejevederlag. Det gør du ved at printe og udfylde følgende blanket:

  Søg om plejevederlag ved plejeorlov

  MitId Ikon

  Selvbetjening: Søg om pasningsvederlag til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

  Hvis du har en pårørende, som er alvorligt syg eller har et betydeligt og varigt handicap, kan du blive ansat af kommunen i op til 6 måneder til at passe den syge.

  Du får brug for:

  • MitID

  Sådan gør du:

  • Log ind med MitID
  • Udfyld blanketten

  Søg om pasningsvederlag

  Blanket til print:

  Har du ikke MitID eller mulighed for at underskrive ansøgningen digitalt, kan du stadig søge pasningsvederlag. Det gør du ved at printe og udfylde følgende blanket:

  Søg om pasningsvederlag

   

  Har du brug for hjælp til at printe blanketten?

  Har du ikke mulighed for at printe blanket hjemme, kan du kontakte Haderslev Kommune på telefon 74 34 27 57 og aftale afhentning af en papirblanket på Rådhuset i Haderslev. 

  Orlov til pasning af syge og døende pårørende

  Plejevederlag og pasningsvederlag er 2 slags tilskud til pårørende

  Du kan som pårørende søge om et plejevederlag til at pleje en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø hjemme. Du har ret til at få orlov fra dit arbejde, når du modtager plejevederlag.

  Betingelserne for at få bevilget plejevederlag er:

  • at en læge har vurderet, at den døende har kort levetid, og at videre behandling alene har et lindrende formål
  • at den døende har et plejebehov
  • at du og din nærtstående er enige om plejeordningen
  • at plejen skal kunne varetages i dit eller den døendes hjem.
  Plejevederlagets størrelse

  Plejevederlaget kan ikke overstige din hidtidige indtægt. Beløbet svarer til 1,5 gange det sygedagpengebeløb, som du vil have ret til ved sygdom. Du får udbetalt et basisbeløb, hvis du ikke er berettiget til sygedagpenge.

  Det er muligt at dele plejeopgaven og plejevederlaget mellem flere pårørende. Plejevederlaget kan i det tilfælde højst være 1,5 gange det maksimale sygedagpengebeløb.

  Selvom plejen foregår i hjemmet, kan der være behov for en midlertidig indlæggelse – fx for at aflaste dig som pårørende. Du mister ikke plejevederlaget, fordi den døende er midlertidigt indlagt eller er på en aflastningsplads.

  Der er ikke fastsat nogen bestemt tidsgrænse for længden af et kortere ophold. I vurderingen af om plejevederlaget kan fortsætte, kan det bl.a. indgå, om plejeordningen forventes at fortsætte efter indlæggelsen.

  Der er stadig mulighed for at få hjælp fra kommunen, når du som pårørende plejer den døende. Den døende har fx mulighed for at få hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler og aflastningsophold.

  Kommunen kan give tilskud til sygeplejeartikler og lignende (fx sondeernæring og ernæringspræparater) i forbindelse med plejen.

  Den døende kan desuden få bevilget fuldt tilskud til medicin via sin læge.

  Hvis du har en pårørende, som er alvorligt syg eller har et betydeligt og varigt handicap, kan du blive ansat af kommunen i op til 6 måneder til at passe den syge.

  Betingelserne er:

  • at sygdommen eller handicappet er kronisk eller langvarig
  • at alternativet til pasning i hjemmet er et døgnophold uden for hjemmet
  • at plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde
  • at den syge eller handicappede har sin egen bolig og fx ikke bor i botilbud eller i en plejebolig
  • at begge parter – den syge og dig – er enige om pasningsforholdet
  • at kommunen vurderer, at du er i stand til at varetage opgaven
  • at du har tilknytning til arbejdsmarkedet

  Hvis du bliver bevilget orlov til at passe en pårørende, kan du efter aftale med din arbejdsgiver dele pasningen op i kortere perioder af mindst 1 måneds varighed. Pasningsperioden kan også forlænges med op til 3 måneder efter fornyet ansøgning.

  Under orloven bliver du ansat af den kommune, som den nærtstående bor i, og får en løn på 26.018 kr. pr. måned (2024). Du kan dog ikke få et beløb, der er større end det, du får udbetalt fra arbejdsgiver. Du bevarer desuden din ret til arbejdsløshedsdagpenge, feriepenge og lignende.

  27.05.2024 09.15

  Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 27 57

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben