Be­kendt­gør­el­se om stands­ning og par­ke­ring i Had­ers­lev Kom­mu­ne

I medfør af Færdselslovens § 92, stk. 1, nr. 1, bestemmes med samtykke af Syd- og Sønderjyllands Politi følgende bestemmelser for standsning og parkering i Haderslev Kommune. Bekendtgørelsen er vedtaget af Udvalget for Plan og Miljø den 6. marts 2017.

§ 1

Bestemmelserne er gældende på vej inden for tættere bebyggede områder afgrænset med byzonetavlen E55.

§ 2

Køretøjer med en tilladt totalvægt over 3.500 kg (lastbiler, busser o. lign.), påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt over 2.000 kg (påhængsvogne, campingvogne mv.), sættevogne, motorredskaber og traktorer må ikke parkeres i tidsrummet kl. 19.00 til kl. 06.00, med mindre det er tilladt ved særlig afmærkning.

  • Stk. 2. Påhængskøretøjer (påhængsvogne, campingvogne mv.) med en tilladt totalvægt under 2.000 kg må kun parkeres i indtil 24 timer.
  • Stk. 3. Der må ikke parkeres påhængskøretøjer, der er indrettet udelukkende med henblik på reklame.

§ 3

Køretøjer, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3500 kg, må standse og parkere delvist på grusfortove med maksimal halvdelen af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets længderetning. Med grusfortove menes fortove, hvor hele fortovet er udført i grus eller andet løst materiale.

  • Stk. 2. Køretøjer, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3500 kg, må standse og parkere helt i yder- og skillerabatter med hele køretøjet og i køretøjets længderetning.

§ 4

Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse kan der pålægges afgift i medfør af Færdselslovens § 121.

§ 5

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. april 2017. Samtidig ophæves bekendtgørelsen om standsning og parkering i Haderslev Kommunes af den 15. februar 2016.

Kontakt Teknik og Klima

Christian X's Vej 39, Indgang A
6100 Haderslev
74 34 34 34
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag9 - 1510 - 15
Tirsdag9 - 1510 - 15
Onsdag9 - 1510 - 15
Torsdag9 - 1710 - 17
Fredag9 - 1310 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag 9 - 15
Tirsdag 9 - 15
Onsdag 9 - 15
Torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 13
Fremmøde
Mandag 10 - 15
Tirsdag 10 - 15
Onsdag 10 - 15
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 13