Gå til hovedindhold

Bekendtgørelse om standsning og parkering i Haderslev Kommune

I medfør af Færdselslovens § 92, stk. 1, nr. 1, bestemmes med samtykke af Syd- og Sønderjyllands Politi følgende bestemmelser for standsning og parkering i Haderslev Kommune. Bekendtgørelsen er vedtaget af Udvalget for Plan og Miljø den 6. marts 2017.

Indhold

  § 1

  Bestemmelserne er gældende på vej inden for tættere bebyggede områder afgrænset med byzonetavlen E55.

  § 2

  Køretøjer med en tilladt totalvægt over 3.500 kg (lastbiler, busser o. lign.), påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt over 2.000 kg (påhængsvogne, campingvogne mv.), sættevogne, motorredskaber og traktorer må ikke parkeres i tidsrummet kl. 19.00 til kl. 06.00, med mindre det er tilladt ved særlig afmærkning.

  • Stk. 2. Påhængskøretøjer (påhængsvogne, campingvogne mv.) med en tilladt totalvægt under 2.000 kg må kun parkeres i indtil 24 timer.
  • Stk. 3. Der må ikke parkeres påhængskøretøjer, der er indrettet udelukkende med henblik på reklame.

  § 3

  Køretøjer, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3500 kg, må standse og parkere delvist på grusfortove med maksimal halvdelen af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets længderetning. Med grusfortove menes fortove, hvor hele fortovet er udført i grus eller andet løst materiale.

  • Stk. 2. Køretøjer, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3500 kg, må standse og parkere helt i yder- og skillerabatter med hele køretøjet og i køretøjets længderetning.

  § 4

  Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse kan der pålægges afgift i medfør af Færdselslovens § 121.

  § 5

  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. april 2017. Samtidig ophæves bekendtgørelsen om standsning og parkering i Haderslev Kommunes af den 15. februar 2016.

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 34 34

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben