Gå til hovedindhold

Når uheldet er ude

Er du faldet og kommet til skade, eller er din bil eller cykel blevet beskadiget på grund at et hul i vejen vil du nedenfor kunne se hvem der bærer ansvaret.

Indhold

  Vedligeholdelse på veje og stier

  Vi vedligeholder vores veje, fortove og stier efter faste regler og har pligt til at føre regelmæssigt tilsyn med alle offentlige veje og cykelstier. Det gør vi for at sikre, at trafikfarlige forhold bliver udbedret så hurtigt som muligt.

  Reglerne om vedligeholdelse gælder primært det egentlige kørselsareal og gangarealer. Der er dog ikke tale om manglende vedligeholdelse af gangarealet, hvis der er niveauforskelle mellem fortovsfliser og det tilstødende grus eller græsareal. Vejrabatten skal også vedligeholdes, men er ikke omfattet af samme pligt, da rabatten udelukkende er til standsning.

  Vi har som vejmyndighed pligt til at salte og rydde sne på kommuneveje, cykelstier og fortove som ikke skal passes af den tilstødende grundejer. Niveauet for hvordan og hvor meget der bliver ryddet er fastlagt i det vedtagne vinterregulativ. For eksempel vil kraftigt snefald altid betyde glatte veje i nogle timer, da det ikke er praktisk muligt at sætte tilstrækkeligt materiel og mandskab ind for at forhindre det.

  I følge Færdselsloven har du altid pligt til at køre, cykle og gå efter forholdene, både i forhold til vejret og vejens tilstand. Er vejen, fortovet eller stien i synligt dårlig stand, eller er der skiltet med hastighedsnedsættelse og huller i vejen, er det din pligt at tilpasse hastigheden efter forholdene.

  Har du ikke kørt eller gået efter forholdene, kan vi derfor ikke gøres erstatningsansvarlig for eventuelle skader.

  Som udgangspunkt er vi ikke erstatningsansvarlig for hændelige uheld.

  Det betyder, at kommunen kun er erstatningsansvarlig, hvis vi har forsømt vores vedligeholdelsespligt. At der for eksempel er huller i vejen, er ikke i sig selv ansvarspådragende, hvis vi har ført tilstrækkeligt tilsyn og ikke har haft kendskab til hullerne eller hvis vi indenfor en rimelig tid ikke har nået at lappe et kendt hul.

  Der kan kun udbetales erstatning, hvis der foreligger et ansvarsgrundlag. Ved anmeldelse af en skade er det dig, som den skadelidte, eller dit forsikringsselskab, der skal bevise, at vi har begået fejl, forsømmelser eller undladelser, eksempelvis at undlade at udbedre huller i vejen, som vi har haft kendskab til.

  Kommunen er altså kun erstatningsansvarlig, hvis der aktivt er gjort noget forkert, eller hvis vi har undladt at gøre noget, som vi burde have gjort. Det vil sige, at vores fejl eller forsømmelse skal være direkte årsag til din skade og/eller dit økonomiske tab.

  Skaden skal desuden være en påregnelig følge af vores handling/undladelse. Det vil sige, at vi skal have haft mulighed for at kunne forudse, at fejlen eller forsømmelsen kunne medføre en skade og/eller et økonomisk tab.

  Vi vil derfor anbefale dig, at du anmelder skaden til din ulykkes- eller bilforsikring. Forsikringsselskabet har efterfølgende mulighed for at gøre regres mod Haderslev Kommune, hvis du eller dit forsikringsselskab mener at vi er erstatningsansvarlige.

  Anmeldelse af en skade til Haderslev Kommune skal være skriftlig og indeholde oplysninger om skadestedet, tidspunktet for uheldet, dokumentation for skaden (for eksempel i form af et billede) samt en beskrivelse af, hvad der er sket.

  Når vi har modtaget din anmeldelse, undersøger vi forholdene på stedet, og oplysningerne sendes til vores forsikringsafdeling, Forsikringsservice, der træffer afgørelse om, hvorvidt du har krav på erstatning.

  Sker uheldet på en privat fællesvej, kan du søge erstatning ved at rette henvendelse til den tilstødende grundejer.

  74 34 26 00

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Ved Havnen 15, 6100 Haderslev