Gå til hovedindhold

Transportbetingelser for Aarøfærgen

‎Find information om, hvilke bestemmelser der gælder, når du rejser med Aarøfærgen.

Aarøfærgen

Indhold

  Tranportbetingelser

  Befordring af passagerer, biler og rejsegods på rederiets eller af rederiet indchartrede færger, finder sted på de af rederiet fastsatte bestemmelser samt sølovens bestemmelser om ansvar og erstatningspligt, jfr. sølovens §§ 401 til 431.

  Befordring af gods, herunder lastbiler og gods på disse, busser og uindregistrerede køretøjer, sker ligeledes i henhold til sølovens bestemmelser, idet rederiet i videst mulig omfang forbeholder sig ansvarsfrihed, jfr. sølovens §§ 274 til 289.

  Mindre varer/pakker: se tillæg til transportbetingelser.

  For skade på person, eller tab af liv og rejsegods, i tiden før ombord stigningen/kørslen eller efter ilandstigningen/ilandkørslen, er rederiet ikke ansvarlig, jfr. sølovens § 431.

  Rederiet er ikke ansvarlig for levende dyr, som en passager medbringer, selv om skade eller tab skyldes fejl eller forsømmelse af rederiet eller nogen, det svarer for, jfr. sølovens § 431. stk. 4.

  Hvis et erstatningsansvar måtte blive rettet mod skibsfører, officerer, mandskab, ekspeditør eller andre, som rederiet svarer for, er den eller de pågældende berettiget til at påberåbe sig de samme ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsninger, som rederiet ville kunne påberåbe sig.

  Anmeldelse af eventuelle synlige skader på motorkøretøjer, rejsegods m.v. samt eventuelle reklamationer må rettes til skibsføreren, inden færgen forlades. Eventuelle krav mod rederiet rettes skriftligt til dette.
  Motorkøretøjer og trailere eller lignende, der før eller efter overførslen er henstillet på anløbspladsen, henstår alene for ejerens risiko, og ethvert ansvar for skade eller tab, herunder tyveri, fraskrives.

  I alle tilfælde begrænser rederiet sit ansvar i overensstemmelse med sølovens begrænsningsregler, jf. sølovens kap. 9 og 15.

  Overførslen sker snarest muligt, når pladsforhold og tid tillader det.

  Rederiet påtager sig intet ansvar for forsinkelser eller driftsforstyrrelser.

  Tillæg til transportbetingelser

  Vilkår for overførsel af mindre varer, småpakker mv.:

  1. Varerne placeres på en dertil anvist plads ved siden af færgelejerne.

   A) Varer, som placeres på jorden, må max. Fylde 60x60x60 cm3 og veje max 25 kg. Flydende varer i 25 l. dunk medtages dog også.

   B) Varer, som placeres på en af færgeriet godkendt vogn (forsynet med modtagerens navn) Overføres i.h.t de øvrige transportbetingelser. Vogn inkl. varer skal kunne flyttes med en trækkraft på max. 75 kg.
   Mindre varer, som indeholder fødevarer skal altid anbringes på vogn.

   C) I tvivlsspørgsmål m.h.t. hvilke varer, der kan overføres under denne ordning, har skibsføreren den endelige kompetence, til at afgøre dette.

  2. Varer, der skal overføres på disse vilkår, henstilles på leverandørens eget ansvar og risiko, herunder for beskadigelse og / eller bortkomst. Færgeriet giver ikke kvittering for modtagelse.

  3. Varerne bringes om bord af besætningen, og opbevaring sker på åbent dæk. De overførte varer, der af besætningen sættes i land, henstilles på kajen for leverandørens eget ansvar og risiko, herunder for beskadigelse og / eller bortkomst under transporten på færgen og opholdet på land.

  4. Leverandøren / kunden har i enhver henseende ansvaret for, at overførte varer afhentes af modtager, samt for varer, der af rederiet afvises som transport under småpakkeordningen.

  5. På disse vilkår overføres varerne - jf. takstbladet - indtil videre gratis.

  Bestillingsture

  1. Bestillingsturer fra hhv. Aarø kl. 23.00 og fra Årøsund kl. 23.15 skal bestilles senest kl. 22.

  2. For bestillingsture betales den til en hver tid gældende normaltakst, som svarer til sommertaksten der betales fra Årøsund. Dette gælder i begge retninger.

  Rederiets ansvar og adgang til ansvarsbegrænsning, afgøres efter sølovens kapitel 15 om befordring af passagerer og rejsegods ogg kapitel 9 om ansvarsbegrænsning.

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Aarøsund Havn 2a, 6100 Årøsund

  74 58 44 01

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben