Trafiksikkerhed

Sådan øger vi trafiksikkerheden og forbedrer trygheden på kommunens veje

Trafiksikkerhed

Vi følger Færdselssikkerhedskommissionens målsætning om at halvere antallet af dræbte og tilskadekomne frem mod 2020.

I 2020 må højst 16 personer komme til skade ved trafikulykker på kommunens veje.

For at nå målet arbejder vi både med forbedring af vejene, men vi arbejder også med at påvirke trafikantadfærden gennem deltagelse i nationale og lokale kampagner.
Desuden har vi fokus på cyklister, knallerter og skoleveje.

På basis af analyser af trafikuheld og veje er vi kommet frem til seks indsatsområder frem til 2020:

Grafen viser udviklingen i antal personskader på kommunens veje i perioden 2010-2018 samt målsætningen for personskadeudvikligen frem mod 2020.

Fokusområder frem til 2020

Kontakt Teknik og Klima

Christian X's Vej 39, Indgang A
6100 Haderslev
74 34 34 34
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag9 - 1510 - 15
Tirsdag9 - 1510 - 15
Onsdag9 - 1510 - 15
Torsdag9 - 1710 - 17
Fredag9 - 1310 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag 9 - 15
Tirsdag 9 - 15
Onsdag 9 - 15
Torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 13
Fremmøde
Mandag 10 - 15
Tirsdag 10 - 15
Onsdag 10 - 15
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 13