Bliv leverandør til kommunen

Som leverandør har du mulighed for at byde ind på opgaver, som vi har i udbud eller på anden måde konkurrenceudsætter. I den forbindelse er der en række ting, du skal være opmærksom på.

Hvorfor konkurrenceudsætte?

  • for at skabe konkurrence om de offentlige indkøb, så de offentlige midler bliver anvendt bedst muligt
  • for at sikre, at konkurrencen sker på en fair og ordentlig måde. Udbudsreglerne stiller bl.a. krav om, at grundlæggende principper som ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet samt ikke-diskrimination bliver overholdt

Alle indkøb, der overstiger nogle bestemte værdier, skal konkurrenceudsættes, fordi det står i Udbudsreglerne.

Vi er forpligtede til at konkurrenceudsætte varer og tjenesteydelser efter Udbudslovens regler.

Inden for bygge- og anlægsområdet er der tilsvarende regler i Udbudsloven samt Tilbudsloven.

Gode råd til dig, der er leverandør

Bliv fritvalgsleverandør

Hvis din virksomhed ønsker at levere personlig og/eller praktisk hjælp som fritvalgsleverandør i Haderslev Kommune, skal du ansøge om at blive godkendt. Som godkendt fritvalgsleverandør, kan borgere, der er visiteret til personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune, vælge dig som leverandør.

Du kan søge om at blive fritvalgsleverandør her

For at sikre kvaliteten i borgernes frie valg, er Haderslev Kommune i øjeblikket ved at udvikle og opdatere de faglige krav til fritvalgsleverandørerne. Det betyder, at der frem til udgangen af februar 2023 sker en politisk stillingtagen til ønsker og visioner for fritvalgsområdet fremadrettet. 

Hvis du søger om at blive fritvalgsleverandør kan du forvente, at du bliver kontaktet i marts 2023, og at din ansøgning vil blive behandlet i løbet af april 2023.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Visitationen på:
Telefon: 74 34 30 03
eller
Mail: visitation@haderslev.dk

Kontakt Udbud & Indkøb

Christian X's Vej 39, Indgang A
6100 Haderslev
29 16 50 87
ÅbningstidTelefontid
Mandag9 - 15
Tirsdag9 - 15
Onsdag9 - 15
Torsdag9 - 17
Fredag9 - 13
Åbningstid
Telefontid
Mandag 9 - 15
Tirsdag 9 - 15
Onsdag 9 - 15
Torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 13