Gå til hovedindhold

Bliv leverandør til kommunen

Som leverandør har du mulighed for at byde ind på opgaver, som vi har i udbud eller på anden måde konkurrenceudsætter. I den forbindelse er der en række ting, du skal være opmærksom på.

Indhold

  Hvorfor konkurrenceudsætte?

  • for at skabe konkurrence om de offentlige indkøb, så de offentlige midler bliver anvendt bedst muligt
  • for at sikre, at konkurrencen sker på en fair og ordentlig måde. Udbudsreglerne stiller bl.a. krav om, at grundlæggende principper som ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet samt ikke-diskrimination bliver overholdt

  Alle indkøb, der overstiger nogle bestemte værdier, skal konkurrenceudsættes, fordi det står i Udbudsreglerne.

  Vi er forpligtede til at konkurrenceudsætte varer og tjenesteydelser efter Udbudslovens regler.

  Inden for bygge- og anlægsområdet er der tilsvarende regler i Udbudsloven samt Tilbudsloven.

  Gode råd til dig, der er leverandør

  • Gennemlæs materialet grundigt, så tidligt som muligt i processen.
  • Skab overblik over, hvilke dokumenter eller hvilket materiale eller andet, der kræves at der fremsendes sammen med jeres tilbud.
  • I udbudsprocessen er der en periode, hvor det er muligt at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Hvis der er noget i materialet som du er i tvivl om betydningen af, oplysninger du mener mangler eller lignende, så spørg endelig.
  • Hold øje med om der kommer supplerende oplysninger og svar på spørgsmål, som skal indarbejdes i jeres tilbud
  • at tilbuddet indeholder alle de oplysninger der efterspørges.
  • at det evt. efterspurgte ESPD er udfyldt korrekt.
  • at bruge de bilag, der er med i materialet.

  Som lille eller mellemstor virksomhed kan det til tider virke vanskeligt at få lov at byde på de store konkurrenceudsættelser, da der ofte sættes høje krav til bl.a. tilbudsgivers økonomi og referencer.

  Hvis flere små og/eller mellemstore virksomheder ikke hver især kan byde på en opgave, kan der være mulighed for, at indgå i et konsortium. Det vil i disse tilfælde være konsortiet, der skal leve op til de krav der stilles i materialet.

  Bliv fritvalgsleverandør

  Hvis din virksomhed ønsker at levere personlig og/eller praktisk hjælp som fritvalgsleverandør i Haderslev Kommune, skal du ansøge om at blive godkendt. Som godkendt fritvalgsleverandør, kan borgere, der er visiteret til personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune, vælge dig som leverandør.

  Du kan søge om at blive fritvalgsleverandør her

  For at sikre kvaliteten i borgernes frie valg, er Haderslev Kommune i øjeblikket ved at udvikle og opdatere de faglige krav til fritvalgsleverandørerne. Det betyder, at der frem til udgangen af februar 2023 sker en politisk stillingtagen til ønsker og visioner for fritvalgsområdet fremadrettet. 

  Hvis du søger om at blive fritvalgsleverandør kan du forvente, at du bliver kontaktet i marts 2023, og at din ansøgning vil blive behandlet i løbet af april 2023.

  Har du spørgsmål, kan du kontakte Visitationen på:
  Telefon: 74 34 30 03
  eller
  Mail: visitation@haderslev.dk

  Kontakt Visitationen

  Udbudsregler
  Videovejledning om ESPD til virksomheder
  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  Haderslev Erhvervsråd

  Adresse

  29 16 50 87

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben