Puljer og støtte til jeres idéer og udviklingsprojekter

Hvis du har en god idé til et udviklingsprojekt i et landdistrikt eller til en idrætsaktivitet, kan du søge om økonomisk støtte.

Landdistriktspuljen

Puljen til idéer, projekter og aktiviteter, der kan være med til at udvikle dit landdistrikt

Landsbyfornyelse

Landsbyfornyelsespuljen er en pulje til by- og bygningsfornyelse i Haderslev Kommune. Der kan søges til hele projekter eller til dele af projekter. Næste frist for at søge puljen er den 1. september 2024.

Områdefornyelse

Områdefornyelse i vores kommune er et samarbejde mellem lokale borgerforeninger, borgere og os som kommune.

Borgerbudgettering i landdistrikterne

Borgerbudgettering i landdistrikterne har til formål at skabe et øget lokalt engagement og frivillighed. Borgere i landdistrikterne er selv med til at administrere og prioritere de penge, som følger med, når I deltager i borgerbudgettering.

Borger­bud­gettering i Haderslev by og Starup

Borgerbudgettering i Haderslev by og Starup meldes ud i løbet af foråret 2024.

Tilskud til aktiviteter for ældre (§79-puljen)

Som forening eller gruppe med deltagere over 60 år, kan I søge om tilskud til aktiviteter for ældre.

Tilskud til sunde projekter og aktiviteter (Haderslev i Bevægelse)

Har du en god ide, som kan fremme sundheden i Haderslev Kommune? Så kan du søge puljen ‘Haderslev i Bevægelse’ om støtte til at realisere din idé.

Facilitetspuljen

Puljen støtter typisk energioptimeringer, lokalerenoveringer, grej til pasning af anlæg, inventar, alarm-/overvågningssystemer samt udvikling af rammer for nye aktiviteter/ nye anlæg.

Idrætssamvirkets Udviklingspulje

Søg støtte til opstart af nye projekter og tiltag indenfor idrætsområdet.

Fritidssamvirkets Udviklingspulje

Søg støtte til opstart af nye projekter og tiltag indenfor fritidslivet.

Pulje til kulturelle arrangementer

Søg støtte til at afholde åbne kulturelle arrangementer i Haderslev Kommune-

Venskabsbypuljen

Har du og din forening lyst til at lave et samarbejde med eller besøge foreninger i Haderslev Kommunes venskabsbyer, så kan du søge om støtte til det i Venskabsbypuljen.

Søg penge til unge aktiviteter

Ungebudgetteringen fortsætter i 2024. Haderslev Kommune afsætter 100.000 kr. til unge mellem 15 og 24 år, som kan søge midler til forskellige ungeaktiviteter. Puljen skal fremme fællesskab og netværk på tværs af unge i Haderslev Kommune.

Youth Action Climate Fund – en pulje til klimaprojekter for unge

Borgerprojektfond

Søg støtte til dansk-tyske projekter og aktiviteter, samt til besøg i Nordtyskland.