Puljer og støtte til jeres idéer og udviklingsprojekter

Hvis du har en god idé til et udviklingsprojekt i et landdistrikt eller til en idrætsaktivitet, kan du søge om økonomisk støtte.

Landdistriktspuljen

Puljen til idéer, projekter og aktiviteter, der kan være med til at udvikle dit landdistrikt

Tilskud til aktiviteter for ældre (§79-puljen)

Som forening eller gruppe med deltagere over 60 år, kan I søge om tilskud til aktiviteter for ældre.

Borgerbudgettering

Borgerbudgettering kan være med til at skabe et øget lokalt engagement og frivillighed i landdistrikterne ved, at du som borger i et landdistrikt selv er med til at  administrerer og prioriterer de penge, som følger med, når et landdistrikt deltager i borgerbudgettering.

Tilskud til sunde projekter og aktiviteter (Haderslev i Bevægelse)

Har du en god ide, som kan fremme sundheden i Haderslev Kommune? Så kan du søge puljen ‘Haderslev i Bevægelse’ om støtte til at realisere din idé.

Facilitetspuljen

Puljen støtter typisk energioptimeringer, lokalerenoveringer, grej til pasning af anlæg, inventar, alarm-/overvågningssystemer samt udvikling af rammer for nye aktiviteter/ nye anlæg.

Idrætssamvirkets Udviklingspulje

Søg støtte til opstart af nye projekter og tiltag indenfor idrætsområdet.

Fritidssamvirkets Udviklingspulje

Søg støtte til opstart af nye projekter og tiltag indenfor fritidslivet.

Pulje til kulturelle arrangementer

Søg støtte til åbne, kulturelle arrangementer.

Drifts- og lokaletilskud

Søg tilskud til jeres egne eller lejede lokaler (og lejrpladser for uniformerede korps).

Uddannelsestilskud

Søg tilskud til uddannelse af dommere, trænere, ledere og instruktører.

Pulje til aktivitetstilskud

Kan søges til medlemmer under 25 år.

Pulje til bygningsfornyelse

Ejer du en bolig opført før 1960? Så kan du søge midler til bygningsfornyelse