Facilitetspuljen

Puljen støtter typisk energioptimeringer, lokalerenoveringer, grej til pasning af anlæg, inventar, alarm-/overvågningssystemer samt udvikling af rammer for nye aktiviteter/ nye anlæg.

Kriterierne for at kunne opnå støtte fra puljen er:

  • Større nødvendige renoverings- og vedligeholdelsesopgaver, som ligger uden for det almindelige vedligehold.
  • Energibesparende foranstaltninger.
  • Tiltag, der øger benyttelsesgraden af faciliteterne eller åbner op for nye aktiviteter/målgrupper/foreninger.
  • Etablering af nye faciliteter og anskaffelse af inventar og lignende, som fremmer børn og unges deltagelse i foreningslivet.

 

Der kan ikke opnås støtte til:

  • Almindelig drift
  • Inventar til offentlige institutioner
  • Mindre genanskaffelser
  • Allerede afholdte udgifter
  • Jordkøb

 

Beregning af en eventuel bevilling

Bevilling fra puljen sker ud fra en given procentsats af dokumenterede og relevante udgifter samt en maksimal beløbsgrænse.

Procentsatsen beregnes som det bevilligede beløb i forhold til den samlede opgjorte projektsum.

Gives der for eksempel tilsagn om et maksimalt tilskud på 20.000 kr. til et projekt med samlede udgifter på 200.000 kr. er procentsatsen 10%. Er der ved projektafregning kun dokumenterede udgifter for 150.000 kr., vil ansøger modtage 10% af udgifterne, hvilket svarer til 15.000 kr.

Informationer om facilitetspuljen

Kontakt Kultur og Fritid

Christian X's Vej 39, Indgang A
6100 Haderslev
74 34 34 34
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag9 - 1510 - 15
Tirsdag9 - 1510 - 15
Onsdag9 - 1510 - 15
Torsdag9 - 1710 - 17
Fredag9 - 1310 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag 9 - 15
Tirsdag 9 - 15
Onsdag 9 - 15
Torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 13
Fremmøde
Mandag 10 - 15
Tirsdag 10 - 15
Onsdag 10 - 15
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 13