Gå til hovedindhold

Landdistriktspuljen

Puljen til idéer, projekter og aktiviteter, der kan være med til at udvikle dit landdistrikt

Indhold

  Er I gode til at sætte gang i udviklingen i jeres lokalområde, og står I med en ny idé eller et spændende projekt?

  Så har I mulighed for at søge midler fra landdistriktspuljen.

  Hvad kan landdistriktspuljen støtte?

  Land- og Byudviklingsudvalget ønsker at yde tilskud til lokale projekter, der udvikler og styrker landdistrikterne.

  Puljen støtter initiativer, der er med til at udvikle og styrke landdistrikterne og som:

  • øger bosætning
  • udvikler nye arbejdspladser
  • fremmer turisme
  • udvikler transportmuligheder
  • udvikler kultur- og fritidsaktiviteter
  • Skaber samarbejder på tværs af lokalområder
  • Understøtter større fondsansøgninger
  • Skaber større projekter (minimumsbeløbet er kr. 25.000)

  Puljens størrelse er i 2024 på 900.000 kr.

  Forudsætningen for at kunne søge puljen:

  • Det ansøgte beløb er på minimum 25.000 kr.
  • Projektet skal være beliggende uden for kommunens centerbyer (Vojens og Gram) og Haderslev by
  • Projektet skal have et almennyttigt formål og må ikke have karakter af direkte eller støtte til enkeltpersoner eller virksomheder og selskaber
  • Som ansøger står I for den efterfølgende drift og vedligeholdelse og har lavet en plan for, hvordan det vil foregå
  • Senest 1 år efter, I har fået støtte fra puljen, skal I færdigmelde jeres projekt ved at indsende en kort redegørelse. Redegørelsen skal indeholde dokumentation på afholdte udgifter og fotos af projektet. Dette sker via mail til landdistriktskoordinatoren. En eventuel udsættelse på grund af forsinkelser i projektet aftales med landdistriktskoordinatoren.
  • Det bevilgede beløb må kun anvendes til projektet og skal svare til det ansøgte beløb.

  Hvad støtter puljen ikke?

  • Der gives ikke støtte til drift og vedligeholdelse
  • Der gives som udgangspunkt ikke støtte til projekter, der allerede er igangsat
  • Der gives ikke støtte til enkeltpersoner eller virksomheder og selskaber, samt begunstigelse af privatpersoner.

  Hvem kan søge puljen?

  Borgere, foreninger og organisationer, der er hjemmehørende i et af kommunes landdistrikter, kan søge puljen.

  Hvornår kan du søge og hvordan behandler vi din ansøgning?
  Ansøgningsfristerne i 2024 er:

  • 1. maj
  • 1. oktober

  Land- og Byudviklingsudvalget vurderer og træffer beslutning om jeres og andre indkomne ansøgninger. Hvis jeres ansøgning bliver godkendt, vil I modtage en mail om bevillingen. Det fulde bevilgede beløb udbetales herefter til foreningens konto via CVR‐nummer.​ I modtager mailen senest 14 dage efter udvalgets behandling af ansøgningen. Senest 1 år efter bevillingen skal I som tidligere anført indsende dokumentation på afholdte udgifter og fotos af projektet i mail til landdistriktskoordinatoren.

  Vigtigt at vide før du søger:

  • Du skal være oprettet som bruger i Conventus. Du udfylder ansøgningsskema i Conventus ved at klikke på ’Blanketter’ og dernæst ’Landdistriktspuljen 2024 – første runde 1. maj’
  • Har du ikke et CVR-nr., kan du kontakte din lokale borgerforening eller kommunens landdistriktskoordinator
  • Kontakt landdistriktskoordinatoren for at få en gennemgang af projektet senest 14 dage før ansøgningsfristen. Gennemgangen vil bidrag til at kvalificere den kommende ansøgning i forhold til tilladelser og andre nødvendige forhold, for at projektet kan realiseres.

   

  Hvilke projekter har fået tilskud fra første ansøgningsrunde 2024?

  Ansøger:

  Tilskud til:

  Beløb:

  Halk/Hejsager Beboerforening

  Fornyelse af udendørsfaciliteter, bl.a. flisebelægning og bordbænkesæt

  175.300 kr.

  Jegerup Landsbyforening

  Vintertræ ved Jegerup Skole

  40.000 kr.

  Landsbyforeningen for Maugstrup-Simmersted

  Kreative aktiviteter for børn og unge, hvor man kan lære forskellige håndværksteknikker

  26.000 kr.

  Aarø Husmoderforening

  Kreativt værksted, hvor øboer og besøgende kan mødes og strikke, hækle mv.

  25.000 kr.