Gå til hovedindhold

Landsbyfornyelse

Landsbyfornyelsespuljen er en pulje til by- og bygningsfornyelse i Haderslev Kommune. Der kan søges til hele projekter eller til dele af projekter. Næste frist for at søge puljen er den 1. september 2024.

Indhold

  Hvad støtter puljen?

  Der kan søges om økonomisk støtte fra landsbyfornyelsespuljen til forskellige typer af projekter i en by med færre end 4.000 indbyggere eller i det åbne land. Der kan søges til hele projektet eller til en del af projektet. Det væsentlige er, at det konkrete projekt kan passes ind i landsbyfornyelsespuljens rammer og de kriterier, som gælder i Haderslev Kommune.

  Puljen støtter forskelligartede projekter, der kan karakteriseres som forskønnende for nærmiljøet. Det kan være:

  • Istandsættelse af nedslidte boliger, forsamlingshuse og erhverv i bygninger, der indeholder både beboelse og erhverv.
  • Nedrivning af nedslidte boliger og erhvervsbygninger
  • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme
  • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme for at sætte i stand eller nedrivning
  • Ombygning af tomme erhvervslokaler og tomme offentligt ejede bygninger til udlejningsboliger.
  • Indretning af byrum på tomme grunde, hvor kommunalbestyrelsen giver - eller har givet - støtte til nedrivning efter byfornyelsesloven
  • Genhusning, når dette er nødvendigt på grund af istandsættelse, nedrivning eller kondemnering.
  • Kondemnering af sundheds- eller brandfarlige boliger.

  Land- og Byudviklingsudvalget har besluttet følgende lokale kriterier, som gælder specifikt i kommunen, der også har betydning for prioriteringen af ansøgningerne:

  • I hvilket omfang bidrager projektet til en forskønnelse af landsbyen eller området i en helhedsbetragtning?
  • Hvis der er tale om nedrivning, er der da plan for grunden efterfølgende?
  • Hvilke lokale samarbejder er der omkring projektet?
  • Det prioriteres, at projektet er beliggende i et område, hvor der er udarbejdet en fokusplan
  • At ansøgningen indikerer en økonomisk realisme i forhold til projektet

  Hvem kan søge puljen?

  Ansøgere kan fx være:

  • borgerforeninger
  • lokalråd
  • foreninger
  • forsamlingshuse
  • landsbyklynger

  Hvordan søger I og hvad skal ansøgningen indeholde?

  Ansøgningsfristen er 1. september 2024.

  Forvaltningen gennemgår ansøgningerne og kontakter jer, hvis der er brug for yderligere oplysninger, inden Land- og Byudviklingsudvalget behandler ansøgningerne på udvalgsmødet.

  Hvordan foregår den efterfølgende proces?

  I forhold til selve arbejdsprocessen er der følgende forhold, I skal være opmærksomme på:

  • Arbejdet må ikke påbegyndes, før Haderslev Kommune har godkendt ansøgningen
  • Arbejdet skal udføres af en momsregistreret håndværker

  Derudover kan kommunen stille arkitektoniske, miljømæssige eller udførelsesmæssige krav, for eksempel i forhold til valg af materialer eller udformning på kviste eller vinduer.

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  24 59 15 69

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben