Gå til hovedindhold

Områdefornyelse

Områdefornyelse i vores kommune er et samarbejde mellem lokale borgerforeninger, borgere og os som kommune.

Indhold

  Områdefornyelse støtter fysiske forbedringer, projekter og aktiviteter i et lokalområde, og vil som oftest indeholde flere tiltag. Der afsættes et årligt beløb til puljen.

  Hvad støtter puljen?

  Land- og Byudviklingsudvalget lægger i bedømmelsen vægt på, at der i ansøgningen tages højde for:

  • engagerede lokalsamfund
  • områder med behov for socialt og fysisk løft
  • landsbyer der går sammen i klynger
  • områder med fokusplaner
  • at være til glæde og gavn for flest

  Hvem kan søge puljen?

  Alle borgerforeninger kan søge denne pulje, så længe lokalområdet er afgrænset til færre end 4.000 indbyggere.

  Hvordan søger I, og hvad skal ansøgningen indeholde?

  I søger puljen ved at udarbejde en beskrivelse af udfordringer, potentialer og idéer og indsende på mail til landdistrikter@haderslev.dk

  Beskrivelsen af projektet skal indeholde følgende:

  • Geografisk placering (landsbyer eller landdistrikt)
  • Ønske om hvad områdefornyelsen kan bidrage med.
  • Målgruppen for områdefornyelsen

  Hvornår kan I søge, og hvordan behandler vi jeres ansøgning?

  Ansøgningsfristen er 1. september 2023.

  Forvaltningen gennemgår ansøgningerne og kontakter jer, hvis der er brug for yderligere oplysninger, inden Land- og Byudviklingsudvalget behandler jeres og andres ansøgninger på udvalgsmøde.

  Hvordan foregår den efterfølgende proces?

  Godkender Land- og Byudviklingsudvalget jeres ansøgning, på baggrund af udvalgets kriterier, holder forvaltningen et opstartsmøde sammen med jeres borgerforening eller jeres projektgruppe for områdefornyelsen. På opstartsmødet drøftes og aftales områdefornyelsen for lokalområdet nærmere, herunder en præcis afgrænsning af området, proces, organisering.

  Målet er som det første at få udarbejdet et realiserbart områdefornyelsesprogram. Programmet beskriver de konkrete tiltag, der skal sættes i værk, herunder den økonomi der følger med. Et områdefornyelsesprogram forventes udviklet og vedtaget indenfor et år. Dernæst skal programmet realiseres, hvilket vil ske over en 5-årig periode.