Vi udvikler byerne

Haderslev bymidte

Her kan du læse om den overordnede udviklingsplan for Haderslev bymidte.

Jomfrustien

Sammen skaber vi en grøn, levende og attraktiv Jomfrusti – vi bruger regnvandet og fællesskabet til at danne et voksested til virkelyst og det gode liv i Haderslev.

Borgerbudgettering Haderslev by og Starup

Sæt dit aftryk på udviklingen i byerne, og sæt dit eget præg på lokalområdet med midler fra borgerbudgettering. Vær opmærksom på, at afstemningsmøderne er slået sammen til ét afstemningsmøde, som finder sted i Rådhussalen den 22. november kl. 19-21.

Forum Vojens

Her finder du oplysninger om Forum Vojens

Levende bymidte Vojens

Hvad skal Vojens kunne for borgere, besøgende og erhvervsdrivende i fremtiden? Hvad er byens store kvaliteter, og hvor har byen brug for en kickstart til udvikling?

Vision Gram

Her finder du oplysninger om Vision Gram

Haderslev Havn

Læs om status for omdannelse af Haderslev Havn og se masterplan og designmanual

Helhedsplan for Damparken

På siden her finder du videoen og helhedsplanen for Damparken.

Løkkeager

Nu udbydes 1. etape på 26 attraktive byggegrunde i den nye udstykning på Fredsted Vest/Løkkeager i Haderslev.

Boligbyggemodning, Digevej 2. etape

Boligbyggemodning, Runebakken, Vojens

Stier på Norgesvej og Louisevej i Haderslev

Nu går arbejdet med anlæg af stier på Norgesvej og Louisevej i Haderslev i gang.

Starup Centerområde

Haderslev Kommune har fået en ansøgning om etablering af en ny dagligvarebutik ved Lundingvej 3 i Starup. Forud for en evt. planproces har Haderslev Kommune holdt et borgermøde. Du kan følge processen videre på denne side.