Jomfrustien

Sammen skaber vi en grøn, levende og attraktiv Jomfrusti – vi bruger regnvandet og fællesskabet til at danne et voksested til virkelyst og det gode liv i Haderslev.

Visionen for Jomfrustien

Haderslev Kommune og Provas fælles vision for Jomfrusti bydelen er at skabe en levende bydel med en ny identitet samt bedre sammenhæng mellem Haderslev bykerne og den nye havnebydel. Projektets primære fokus er på Jomfrustien og tilstødende arealer, hvor der ved anvendelse af bæredygtige tiltag – klimatilpasningstiltag, infrastrukturforbedringer og en byfornyelsesindsats – som løftestang, ønskes en samlet byudvikling.

Masterplanen for Jomfrustien

Masterplanen er byrådets samlede, overordnede helhedsplan for, hvordan Jomfrustien kan udvikles og omdannes rent fysisk.

En masterplan er ikke en juridisk bindende plan, men en vision for den ønskede udvikling, der anviser ramme og retning for den byudvikling som ønskes.

Masterplanen for Jomfrustien er udarbejdet af arkitektfirmaet Urban Power i et tæt samarbejde mellem Haderslev Kommunalbestyrelse, Forsyningsselskabet Provas og Haderslev Erhvervsråd.

Kontakt

Jens-Kristian Mikkelsen Projektleder Mobil: 42 60 38 16 jkm@haderslev.dk