Gå til hovedindhold

Jomfrustien

Sammen skaber vi en grøn, levende og attraktiv Jomfrusti – vi bruger regnvandet og fællesskabet til at danne et voksested til virkelyst og det gode liv i Haderslev.

Indhold

  Borgermøde den 15. juni 2023

  Den 30. maj 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen licitationsresultatet for den vestlige etape af Jomfrusti-projektet, hvor Per Aarsleff havde afgivet det mest fordelagtige tilbud.

  Torsdag den 15. juni 2023 blev der afholdt borgermøde, hvor Teknik og Klima sammen med Provas, Rådgiverteamet og Per Aarsleff gennemgik de kommende aktiviteter.

  Hent præsentationen fra borgermødet om Jomfrustien (PDF).

  Helhedsplan for Jomfrustien
  Ud fra masterplanen for Jomfrustien har vi sammen med arkitektfirmaet DETBLÅ skabt en helhedsplan, der fokuserer på tre kategorier: Det blå og det grønne, at skabe en forbindelse mellem Haderslev bymidte og Haderslev havn samt plads til ophold og aktiviteter.

  Den blev godkendt i april 2023 af Vækst- og udviklingsudvalget

  Helhedsplanen er blevet til på baggrund af input fra borgere, virksomhedsejere og institutioner, der i efteråret 2021 og foråret 2022 blev spurgt, hvilke ønsker de havde til den kommende park.

  Vi forventer at starte anlægsarbejdet i 2023.

  Visionen for Jomfrustien

  Haderslev Kommune og Provas fælles vision for Jomfrusti bydelen er at skabe en levende bydel med en ny identitet samt bedre sammenhæng mellem Haderslev bykerne og den nye havnebydel. Projektets primære fokus er på Jomfrustien og tilstødende arealer, hvor der ved anvendelse af bæredygtige tiltag – klimatilpasningstiltag, infrastrukturforbedringer og en byfornyelsesindsats – som løftestang, ønskes en samlet byudvikling.
   

  Masterplanen for Jomfrustien

  Masterplanen er byrådets samlede, overordnede helhedsplan for, hvordan Jomfrustien kan udvikles og omdannes rent fysisk.

  En masterplan er ikke en juridisk bindende plan, men en vision for den ønskede udvikling, der anviser ramme og retning for den byudvikling som ønskes.

  Masterplanen for Jomfrustien er udarbejdet af arkitektfirmaet Urban Power i et tæt samarbejde mellem Haderslev Kommunalbestyrelse, Forsyningsselskabet Provas og Haderslev Erhvervsråd.