Levende bymidte Vojens

Hvad skal Vojens kunne for borgere, besøgende og erhvervsdrivende i fremtiden? Hvad er byens store kvaliteter, og hvor har byen brug for en kickstart til udvikling?

Udviklingsplan

Kommunalbestyrelsen har den 28. februar 2023 vedtaget en strategisk udviklingsplan for Vojens, udarbejdet i et samarbejde mellem Forum Vojens, HER og Haderslev Kommune.

Udviklingen tager afsæt i visionen

  • Vojens, den aktive hverdagsby for mennesker i alle aldre.
  • Et attraktivt levested og stærkt fællesskab kendetegner Vojens. Byen har alt det en rgtig by skal have – og er kendt for sine attraktive bymiljøer og mødesteder. Med en blandet bymidte, der appellerer til alle og naturskønne omgivelser, er Vojens en god by at bo og arbejde i. Med et bredt udbud af fritidsaktiviteter og et stærkt foreningsfællesskab er byen også vigtig for oplandet omkring Vojens. Fordelt på tre centrale områder kan Vojens tilbyde indbydende bymiljøer, et rigt handelsliv, mangfoldige kulturtilbud og stærke idrætsfaciliteter. I Vojens er der noget for alle – både hverdagsliv og større events.

Udviklingen af Vojens foreslås at ske med afsæt i en ”akupunkturstrategi”, hvor tre centrale byområder løftes for herved at styrke bymidten. De tre byområder er:

  • Rådhuscentret
  • Stationsområdet
  • Halområdet.

Herudover er forbindelsen mellem disse, i form af Vestergade og Østergade, en vigtig livsnerve for byen, og anbefalingen er at denne styrkes.

Når der fremover udvikles og igangsættes nye indsatser i bymidten, foreslås det efter fire principper. 

  • Vi skaber liv og mødesteder i gadeplan
  • Vi skaber variation og styrker byens kvaliteter
  • Vi synliggør og forbinder byens tilbud

Et vigtigt fokuspunkt i projektet er, at udviklingen sker helhedsorienteret. Vojens bør ikke blot løftes fysisk i forhold til indsatser omkring bygninger og byrum, men at der også tages højde for de kultur- og fritidstilbud i byen. Organisering der styrker den sociale sammenhængskraft i byen bør ikke blive overset. 

Udviklingsplanen forholder sig til udvikling på både kort sigt og i det længere perspektiv. Der er derfor behov for at kickstarte udviklingen med indsatser og projekter, samtidig med at der iværksættes flere midlertidige afprøvninger, som skal modne nye tilbud i byen og gentænke eksisterende tilbud. Disse indsatser beskrives nærmere i udviklingsplanen. Realiseringen af planen vil ske i samarbejde mellem Forum Vojens, Haderslev Kommune og andre relevante aktører med Land- og Byudviklingsudvalget. Indsatsen om etablering af et ungemiljø på stationsområdet har Ungeudvalget.

Kontakt Teknik og Klima

Christian X's Vej 39, Indgang A
6100 Haderslev
74 34 34 34
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag9 - 1510 - 15
Tirsdag9 - 1510 - 15
Onsdag9 - 1510 - 15
Torsdag9 - 1710 - 17
Fredag9 - 1310 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag 9 - 15
Tirsdag 9 - 15
Onsdag 9 - 15
Torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 13
Fremmøde
Mandag 10 - 15
Tirsdag 10 - 15
Onsdag 10 - 15
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 13