Udvikling af Aarø Naturø

Aarø har gennemgået en stor udvikling de sidste ti år, som i høj grad er drevet af lokale initiativrige kræfter. Læs mere om udviklingsplanerne for Aarø.

Udvikling af Aarø

Vi ønsker at sikre en fortsat udvikling af et samlet øsamfund i balance, hvor vækst i erhvervslivet, stigende bosætning og øget turisme udvikles enstemmigt. På den baggrund igangsatte vi sammen med Dansk Kyst- og Naturturisme, med bidrag fra LAG Småøerne, i efteråret 2022 udarbejdelsen af en strategisk-fysisk udviklingsplan for Aarø.

Hvad er en strategisk fysisk udviklingsplan?

En strategisk-fysisk udviklingsplan er en helhedsorienteret plan, som indeholder kortlægning, vision og strategi. Planen bygger videre på tidligere tiltag og planer, og omsætter visioner og mål til strategiske indsatser samt mulige fysiske tiltag.

Det indledende arbejde fastlagde naturen som Aarøs særligt stedbundne kvalitet og store udviklingspotentiale. Med udgangspunkt i netop naturen har planen til formål at fremme og styrke øens udvikling til en bæredygtig turismedestination med øget helårsbeskæftigelse i balance med lokalsamfundet.

Haderslev Kommunalbestyrelse godkendte den strategisk-fysiske udviklingsplan for Aarø den 27. juni 2023.

Vision 2030: En bæredygtig ø i særklasse

Aarø skal være en naturø i særklasse. Den unikke kystnære natur skal være Aarøs vartegn og trækplaster som fremtrædende ø-landskab med markante og særegne oplevelser hele året rundt. Naturen skal være løftestang for udviklingen af Aarø mod et øsamfund i balance til gavn for beboere, erhvervsaktører og turister.

Detailprojekter

De fysiske arbejder i udviklingsplanen koncentrerer sig i første omgang omkring tre emner:

  1. Havnen og forbindelsen op til byen.
  2. Særlige oplevelsessteder i naturen.
  3. Stinetværk der giver nye måder at opleve naturen på.

Når de enkelte tiltag taktvist udføres, følger en videre dialog med eventuelt berørte lodsejere samt aktører i området.

Hvad så nu?

  • Sideløbende med udviklingsplanen arbejder Naturstyrelsen på at igangsætte et klima-lavbundsprojekt, der skal omdanne store dele af de nuværende landbrugsarealer til naturområde. Det har selvsagt haft betydning for arbejdet med udviklingsplanen, selvom mange af planens tiltag kan iværksættes uafhængigt af klima-lavbundsprojektets tidsplan.
  • Arbejdsgrupper under Aarø Beboerforening arbejder fortløbende med realisering af de tiltag, der blev påbegyndt i Aarø Visionsplan (2022). Herunder er fx øget bosætning et højt ønske, og der arbejdes parallelt med tiltag, der kan bidrage til at tiltrække og fastholde borgere.
  • Den strategisk-fysiske udviklingsplan er ikke til hinder for de lokale kræfters fortløbende arbejde.
  • Når de enkelte tiltag taktvist udføres, følger en videre dialog med eventuelt berørte lodsejere samt aktører i området.
  • Selvom udviklingsplanen er vedtaget, venter en efterfølgende planlægningsproces for de enkelte tiltag med tilhørende offentlighedsfaser.
  • I løbet af sensommer / efterår 2023 venter en offentlig præsentation af den strategisk-fysiske udviklingsplan og den videre proces. Dato og form er endnu ikke fastlagt, men invitationen udsendes til alle øens beboere, brugere og aktører.

Har du konkrete spørgsmål eller ønsker du at vide mere, så skriv til planafdelingen på plan@haderslev.dk  

Kontakt Teknik og Klima

Christian X's Vej 39, Indgang A
6100 Haderslev
74 34 34 34
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag9 - 1510 - 15
Tirsdag9 - 1510 - 15
Onsdag9 - 1510 - 15
Torsdag9 - 1710 - 17
Fredag9 - 1310 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag 9 - 15
Tirsdag 9 - 15
Onsdag 9 - 15
Torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 13
Fremmøde
Mandag 10 - 15
Tirsdag 10 - 15
Onsdag 10 - 15
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 13