Vi støtter landdistrikterne

En række puljer og tilskudsmuligheder er øremærket initiativer i landdistrikterne. Det kan du læse lidt mere om her på siden.

Der er flere puljer og tilskud målrettet aktiviteter og initiativer i landdistrikterne:

Tilskud til aktiviteter i forsamlingshuse

Vil du eller din forening lave et arrangement i et forsamlingshus, kan du søge tilskud til at få dækket lejeudgiften på op til 2.000 kr. pr. arrangement.

Har du ikke alt omkring arrangementet på plads, kan du få det forhåndsgodkendt ved at kontakte landdistriktskoordinatoren.

Tilskud til forsamlingshuse:

Forsamlingshusene kan søge det årlige tilskud i puljen, der er på 225.000 kr. Tilskuddet fordeles ligeligt mellem de 17 forsamlingshuse.

For at modtage tilskud, skal du indsende forsamlingshusets godkendte årsregnskab og en aktivitetsbeskrivelse.

Landdistriktspuljen

Puljen støtter initiativer, der er med til at udvikle og styrke landdistrikterne:

  • Udvikling af arbejdspladser
  • Styrke bosætning
  • Der er målrettet turisme
  • Styrke sundheden
  • Tiltag, der gavner mobiliteten i landdistrikterne
  • Styrke kultur og fritid

Borgerbudgettering

Borgerbudgetteringer er et fast beløb som Landdistrikterne kan søge, inden udgangen af november 2019. Der kan søges 50.000 kr. til brug i 2020. Det forudsætter, at der har været indkaldt til borgermøde i landdistrikterne, hvor man i fællesskab har stemt om hvad pengene skal bruges til.

Kontakt landdistriktskoordinatoren

Christian X's Vej 39, Indgang A
6100 Haderslev
24 59 15 69
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag9 - 1510 - 15
Tirsdag9 - 1510 - 15
Onsdag9 - 1510 - 15
Torsdag9 - 1710 - 17
Fredag9 - 1310 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag 9 - 15
Tirsdag 9 - 15
Onsdag 9 - 15
Torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 13
Fremmøde
Mandag 10 - 15
Tirsdag 10 - 15
Onsdag 10 - 15
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 13