Klimaplan 2022-2050

Her finder du oplysninger om Haderslev Kommunes klimaplan, der blev vedtaget den 31. oktober 2022. Klimaplanen sætter retningen for vores fælles rejse, hvor målet er 70% CO2 reduktion i 2030 og et klimaneutralt samfund i 2050.

Klimaplanen er udarbejdet efter DK2020, som er en standard for klimaplanlægning, der anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40.

Med klimaplanen har kommunalbestyrelsen sat sig mål, om at Haderslev Kommune skal have reduceret deres CO2 udledning med 70 % i 2030 og være CO2 neutral i 2050.

Klimaplanen sætter også mål om, at kommunen er klimarobust i 2050.

I klimaplanens del om CO2 reducerende tiltag, er det seks store områder, der skal arbejdes indenfor.

  • Energiområdet
  • Transportområdet
  • Landbrugsområdet
  • Affaldsområdet
  • Industri og erhverv
  • Kommunes som forbillede

Klimatilpasning

Målet om at være klimarobust vil sige, at vores kommune skal kunne modstå de udfordringer, som klimaforandringerne giver, herunder blandt andet oversvømmelser fra havet, vandløb og ved ekstremregn.

Derudover er der hævet grundvandsstand og i sommerhalvåret kan der komme længere tørkeperioder, som kan give udfordringer for både borgere og landbrug. I arbejdet med klimaplanen er det nogle af de udfordringer, som der fremadrettes skal arbejdes med.

Kontakt Teknik og Klima

Christian X's Vej 39, Indgang A
6100 Haderslev
74 34 34 34
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag9 - 1510 - 15
Tirsdag9 - 1510 - 15
Onsdag9 - 1510 - 15
Torsdag9 - 1710 - 17
Fredag9 - 1310 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag 9 - 15
Tirsdag 9 - 15
Onsdag 9 - 15
Torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 13
Fremmøde
Mandag 10 - 15
Tirsdag 10 - 15
Onsdag 10 - 15
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 13