Gå til hovedindhold

Visionen for vores kommune

Her kan du læse den overordnede vision for Haderslev Kommune og hvordan vi arbejder med vores vækstambition om at skabe mere vækst og bedre velfærd i kommunen.

Indhold

  Haderslev Kommunes vision

  I Haderslev Kommune lykkes vi gennem det løsningsorienterede samarbejde mellem borgere, erhvervsliv og uddannelser. Her samarbejder vi, fordi gode nabo- og partnerskaber gør os stærkere, end vi kan være hver for sig.

  FN's verdensmål og det aktive medborgerskab er det grundlag for innovation og bæredygtig udvikling, der løfter vores kommune til mere end en geografisk fællesnævner.

  Vi er aktive med hjerte og vilje, fordi det at stå sammen om noget større end os selv er lige så meget vores lokale historie, som det er vores globale fremtid.

  Vækstambition 2030: Mere vækst og bedre velfærd

  En kommune i vækst med flere indbyggere er vejen til nye muligheder, flere job og højere velfærd. Kommunalbestyrelsen i Haderslev Kommune har udpeget tre vækstspor, hvor fremtidig vækst bliver afgørende for en fortsat udvikling af kommunen:

  • uddannelse
  • bosætning
  • arbejdspladser

  Det skal være let at starte og udvikle sin virksomhed, der skal være gode muligheder for at få en uddannelse og flere mennesker skal bo i Haderslev Kommune, for at vi kan udvikle velfærden med kommunens borgere.

  Om vores vækstspor

  • Vækstambition: 250 flere i uddannelse 1. januar 2030
  • 2025 delmål: 100 flere i uddannelse 1. januar 2025

  Vi skal have 250 flere personer i Haderslev Kommune, som går på en ungdoms- eller kompetencegivende uddannelse i 2030 - det skal være mere attraktivt at uddanne sig. I alt skal der i 2030 være 3.900 i uddannelse.

  Der skal være gode muligheder for de unge for at uddanne sig i Haderslev Kommune, uden at de er nødt til at flytte til andre steder i landet for at blive det, de gerne vil være. Det er vigtigt at skabe attraktive muligheder for at uddanne sig - vi skal have et attraktivt uddannelsesmiljø, som de unge gerne vil være i og vælger til.

  Virksomhederne har brug for medarbejdere med de rette kompetencer, og det bliver også en konkurrenceparameter i fremtiden. Vi skal have flere studiepladser i Haderslev Kommune, og der skal være et mere alsidigt udvalg af uddannelsesmuligheder, som både retter sig mod de offentlige arbejdspladser og mod de kompetencer, vores lokale virksomheder efterspørger.

  Læs Haderslev Kommunes uddannelsespolitik (PDF).

  • Vækstambition: 500 flere indbyggere 1. januar 2030
  • 2025 delmål: 100 flere indbyggere 1. januar 2025

  Vi skal være 500 flere borgere i Haderslev Kommune i 2030 - det skal være attraktivt at bo her. Det vil sige, at vi i 2030 skal have et indbyggertal på 55.700. Vi vil være flere og ikke færre mennesker i kommunen, og det betyder, at vi frem mod år 2030 skal have 500 flere til at vælge at bo her. Vi skal have attraktive boliger, som folk vil flytte ind i. Vi skal have attraktive grunde, som folk vil bygge på. Vi skal have attraktive områder, som folk vil leve i med et blomstrende kultur-, oplevelses- og fritidsliv med gode muligheder for at handle og spise.

  Det er særligt vigtigt, at få flere og unge mennesker til kommunen, når vi ved, at vi i de kommende år får flere ældre, og alle sønderjyske kommuner er udfordret af faldende befolkningstal. Vi skal vende udviklingen for også at kunne have en god velfærd i fremtiden for dem, som allerede bor her.

  Læs Haderslev Kommunes bosætningspolitik (PDF).

  • Vækstambition: 1.000 flere arbejdspladser 1. januar 2030
  • 2025 delmål: 300 flere arbejdspladser 1. januar 2025

  Vi skal have 1.000 flere arbejdspladser i Haderslev Kommune i 2030 - der skal være gode jobmuligheder for alle. Det vil sige, at vi i 2030 skal have i alt 24.200 arbejdspladser. En vigtig forudsætning for at kunne tiltrække nye borgere er, at de kan tilbydes et arbejde. Vores virksomheder skal have gode betingelser for at vækste, og vi skal have flere nye virksomheder. Vi har blandt andet mange arbejdspladser inden for fødevarer, logistik og handel, og vi er en forsvarskommune. Det skal også være styrkepositioner i fremtiden, ligesom andre brancher kan blive det.

  En serviceorienteret forvaltning og en aktiv erhvervstilgang er vigtig for at en kommune er attraktiv for virksomhederne. Der skal være et stort og varieret udbud af lokale erhvervsgrunde, så lokale og potentielle nye virksomheder har mulighed for at udvikle og udvide sig i de rigtige rammer. Det er vigtigt med en god dialog mellem erhvervslivet og kommunen for at være opmærksomme på hinandens udfordringer og ønsker og for at finde gode løsninger.

  Læs Haderslev Kommunes erhvervspolitik (PDF)

  Læs mere

  Vækstambition 2030 - Haderslev Kommune (PDF)

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 34 34

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben