Demokrati

Følg med i det politiske liv Haderslev Kommune. Find medlemmerne af byrådet og de politiske udvalg og se alle dagsordener og referater. Du kan også se med, når vi afholder byrådsmøder.

Byrådet

Her kan du blandt andet finde informationer om, hvem der sidder i Haderslev Byråd og hvornår byrådet holder byrådsmøder.

Politiske udvalg

Her kan du læse om de alle politiske udvalg i Haderslev Kommune og hvilke opgaver de har.

Dagsordener og referater

Her finder du alle dagsordener og referater fra Haderslev Byråd og de politiske udvalg. Det gælder både dagsordener og referater fra indeværende byrådsperiode og perioden 2014 – 2017. Mangler du et referat fra før 2014, skal du kontakte Sekretariat og Udvikling på mail: su@haderslev.dk.

Råd, samvirker, nævn og bestyrelser

Haderslev Byråd har nedsat en række råd, samvirker, nævn og bestyrelser, som skal varetage dine interesser. Se, hvem medlemmerne er og hvilke arbejdsopgaver de enkelte råd, samvirker, nævn og bestyrelser tager sig af.

Borgerrådgiver

Har du svært ved at finde rundt i regler, forstå en afgørelse eller er du usikker på, hvordan du kommer videre med din sag? Så kan du søge hjælp hos vores borgerrådgiver.

Høringer og afgørelser

Her finder du et overblik over aktuelle høringer og afgørelser i Haderslev Kommune. Alle høringer og afgørelser vises på vores høringsportal, hvor du også har mulighed for at afgive dit høringssvar.

Aktindsigt

Som borger har du ret til aktindsigt i de dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltning. Læs om dine muligheder for at søge om aktindsigt hos os.

Få indflydelse

Du har gode muligheder for at få indflydelse på fremtiden, så vores kommune bliver et endnu bedre sted at bo og leve.

Møder i de politiske udvalg

Se, hvornår der er møde i de politiske udvalg i 2020.

Byrådets og udvalgenes studieture

Byrådet og udvalgene tager på studieture for at hente inspiration og viden om metoder, projekter og nye måder at gøre tingene på.

Bliv nævning eller domsmand

Hvert 4. år har du mulighed for at blive nævning eller domsmand i By- og Landsretten. Vi har fået de ansøgere, som vi skal bruge for perioden 2020 - 2023.

Valg

Læs om de forskellige valg, find gamle valgresultater og se, hvad partierne har modtaget i partistøtte.