Demokrati

Følg med i det politiske liv Haderslev Kommune. Find medlemmerne af kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg og se alle dagsordener og referater. Du kan også se med live, når vi afholder møder i kommunalbestyrelsen.

Kommunal­bestyrelsen

Her kan du finde informationer om kommunalbestyrelsen i Haderslev Kommune. Få overblik over medlemmerne af kommunalbestyrelsen, kommunalbestyrelsens mødekalender for 2024 og se kommunalbestyrelsens dagsordener og referater.

Politiske udvalg

Her finder du oplysninger om alle de politiske udvalg i Haderslev Kommune, hvem der sidder i dem og hvilke opgaver de har.

Dagsordener og referater

Her finder du dagsordener og referater fra Haderslev Kommunalbestyrelse og de politiske udvalg fra indeværende valgperiode og perioden 2018 – 2021. Mangler du et referat fra før 2018, skal du sende en mail til: su@haderslev.dk.

Råd, nævn og samvirker

Haderslev Kommunalbestyrelse har nedsat en række råd, nævn og samvirker, som skal varetage dine interesser. Se, hvem medlemmerne er og hvilke arbejdsopgaver de enkelte råd, nævn og samvirker tager sig af.

Borgerrådgiver

Har du svært ved at finde rundt i regler, forstå en afgørelse eller er du usikker på, hvordan du kommer videre med din sag? Så kan du søge hjælp hos vores borgerrådgiver.

Borg­er­for­slag

Vil du gerne have indflydelse på den politiske dagsorden i Haderslev Kommune? Så har du mulighed for at stille et forslag, som kommunalbestyrelsen kan tage op, hvis andre borgere bakker op om det. Du kan også støtte andre borgerforslag.

Meld en regel

Er der regler, der ikke giver mening? Er der procedurer eller måder, vi kan gøre tingene smartere på? Det vil vi gerne have dit input til.

Høringer og afgørelser

Her finder du et overblik over aktuelle høringer og afgørelser i Haderslev Kommune. Alle høringer og afgørelser vises på vores høringsportal, hvor du også har mulighed for at afgive dit høringssvar.

Aktindsigt

Som borger har du ret til aktindsigt i de dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltning. Læs om dine muligheder for at søge om aktindsigt hos os.

Få indflydelse

Du har gode muligheder for at få indflydelse på fremtiden, så vores kommune bliver et endnu bedre sted at bo og leve.

Bliv nævning eller domsmand

Hvert 4. år kan du søge om at blive optaget på grundlisten i Haderslev Kommune. Ansøgningsfristen for at søge om at blive optaget på grundlisten for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2027 er udløbet. Du kan søge igen i januar 2027.

Valg

Læs om de forskellige valg, find gamle valgresultater og se, hvad partierne har modtaget i partistøtte.