Handicapråd

Handicaprådet består af 10 medlemmer. Rådet er repræsenteret af politikere, handicaprepræsentanter og repræsentanter fra forvaltningsområderne: Børn og Kultur samt Social og Sundhed.

Hvad er Handicaprådets opgaver?

Handicaprådets opgaver er at rådgive kommunalbestyrelsen i politiske spørgsmål omkring handicap og behandler alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.

Rådets opgaver er blandt andet, at:

  • rådgive kommunalbestyrelsen i politiske spørgsmål omkring handicap,
  • sikre, at de handicappede har indflydelse på den service, kommunen yder på området,
  • høres i alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap,
  • rette henvendelse på eget initiativ til kommunalbestyrelsen med spørgsmål og forslag,
  • tage kontakt til andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd med henblik på, at få belyst særlige temaer.

Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltsager, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

 

Om Handicaprådet

Dagsordener og referater fra Handicaprådet

Her kan du læse åbne dagsordener og referater fra møder i Handicaprådet. Du har også mulighed for at abonnere på både dagsordener og referater fra møderne.

Kontakt sekretæren for Handicaprådet

Christian X's Vej 39, Indgang A
6100 Haderslev
ÅbningstiderTelefontidFremmøde (efter aftale)
Mandag 8 - 13 9 - 13
Tirsdag 8 - 13 9 - 13
Onsdag 8 - 13 9 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag
8 - 13
Tirsdag
8 - 13
Onsdag
8 - 13
Fremmøde (efter aftale)
Mandag
9 - 13
Tirsdag
9 - 13
Onsdag
9 - 13