Valg

Læs om de forskellige valg, find gamle valgresultater og se, hvad partierne har modtaget i partistøtte.

Kommunal- og Regionsrådsvalg

Tirsdag den 16. november 2021 afholdes der Kommunal- og Regionsrådsvalg. Til Kommunalbestyrelsen i Haderslev Kommune skal der vælges 31 medlemmer. Medlemmerne vælges for en 4-årig periode, som starter den 1. januar 2022.

Senior­råds­valg

Den 16. november 2021 er der Seniorrådsvalg i Haderslev Kommune. Seniorrådet varetager 60+ borgeres interesser i Haderslev Kommune. Alle borgere, der på valgdagen er fyldt 60 år, kan stemme eller stille op til Seniorrådet.

Kan­di­dater til kom­mu­nal­valg­et

For dig, som gerne vil stille op som kandidat til kommunalvalget den 16. november 2021. Her finder du de vigtigste informationer og tidsfrister, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at stille op som kandidat.

Valg og valgresultater

Her kan du finde informationer om kommunalvalg, folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger. Du kan også se valgresultaterne fra sidste kommunalvalg.

Partistøtte

Partierne kan hvert år søge om økonomisk støtte til politisk arbejde.

Valg til samvirker

Torsdag den 25. november er der valg til de fire folkeoplysende samvirker i Haderslev Kommune. Valget gælder for perioden 2022 - 2025.

Stemmeret (valgret)

Der skal vælges 31 medlemmer til Haderslev Kommunalbestyrelse for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. Borgere i Danmark over 18 år kan som udgangspunkt stemme og stille op til valget.

Valg­kort til kom­­mu­na­le og re­gi­o­na­le valg

Står du på valglisten, kan du stemme til valg. Du får tilsendt dit valgkort senest 5 dage før valget.