Gå til hovedindhold

Tilskud til pasning af egne børn

Ønsker du at gå hjemme og passe dine egne børn? Så kan du søge og læse om tilskudsmulighederne her.

Indhold

  Regler for pasning af egne børn

  • Du skal søge tilskuddet senest en måned før du ønsker, det skal starte.
  • Du kan ikke få tilskud med tilbagevirkende kraft.
  • Du kan få tilskud til at passe dit eget barn, fra dit barn er 24 uger og frem til skolestart.
  • Du/I skal have folkeregisteradresse sammen med dit barn, som du søger tilskud til.
  • Du skal som ansøger have bopæl i Haderslev Kommune.
  • Derudover skal du have opholdt dig i Danmark, Grønland eller Færøerne i 7 ud af de sidste 8 år.
  • Dette gælder dog ikke, hvis du er EU/EØS-borger eller kommer fra Schweiz og efter EU-retten har ret til ydelsen.
  • Ifølge lovgivningen skal du, for at kunne modtage tilskuddet, have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle dit barns dansksproglige kompetencer.
  • Du skal have bestået minimum dansk eksamen i 9. klasse, dansk 2 eller tilsvarende niveau (du skal vedlægge dokumentation, når du søger om tilskuddet).
  • Kravene om tilstrækkelig danskkundskaber, gælder ikke hvis du er EU/EØS-borger og er berettiget til ydelsen efter EU-retten.
  • Du skal søge tilskuddet for minimum 8 uger.
  • Du kan højst få tilskud i et år.
  • Du har mulighed for at dele tilskudsperioden i to perioder for samme barn.
  • I kan som forældre dele tilskudsperioden mellem jer.
  • Din familie kan modtage tilskud til i alt tre børn enten samtidigt eller i forskudte perioder.
  • Du kan altså max. få tilskud til tre børn.
  • Det samlede tilskud pr. husstand pr. måned kan dog ikke overstige højeste dagpengesats.
  • Du kan ikke samtidig modtage offentlig overførselsindkomst (eksempelvis barselsdagpenge, orlovsydelse, kontanthjælp, førtidspension eller SU) eller have en arbejdsindtægt, hvis du vil søge om tilskud til pasning af dit eget barn.
  • Du skal være opmærksom på, at tilskud til pasning af egne børn, kan have indvirkning på din ægtefælle, hvis han eller hun får kontanthjælp.
  • Du må gerne få udbetalt feriepenge samtidigt med, at du modtager tilskud.
  • Du kan stadig modtage tilskud under ferieophold af kortere varighed i udlandet forudsat, at du selv passer barnet under udlandsopholdet.
  • Du skal betale skat af tilskuddet og det bliver automatisk trukket fra inden udbetaling.
  • Vi trækker automatisk dit hovedkort og dine fradrag, som du har indberettet til Skat.
  • Hvis der sker ændringer i din skat, skal du give besked til Pladsanvisningen.
  • Du skal ikke betale ATP og arbejdsmarkedsbidrag af tilskuddet.
  • Du optjener ikke feriepenge af tilskuddet.
  • Du har pligt til at kontakte Pladsanvisningen, hvis du begynder at få anden indkomst, så vi kan stoppe dit tilskud.

  Tilskuddet er fra 01.01.2023:

  • 6.478 kr. for børn i alderen 0 til 2 år.
  • 4.779 kr. for børn i alderen 3 år til skolestart.

  Du vil få tilskuddet på din NemKonto, månedlig forud.

  Tilskuddet er fra 01.01.2024:

  • 6.987 kr. for børn i alderen 0 til 3 år.
  • 5.176 kr. for børn i alderen 3 år og 1 måned - 6 år.

  Du vil få tilskuddet på din NemKonto, månedlig forud.

  MitId Ikon

  Selvbetjening: Søg om tilskud til pasning af egne børn

  Ønsker du at gå hjemme og passe dine egne børn? Så kan du søge om tilskud til det her.

  Du får brug for:

  • MitID
  • Dokumentation for danskkundskaber
  • At oplyse perioden for, hvornår du/I ønsker tilskuddet

  Sådan gør du:

  • Start med at finde dokumentation på danskkundskaber, da ansøgning ikke kan behandles, før du har sendt dette med
  • Udfyld skemaet
  • Når du trykker Send ansøgning vil du modtage en bekræftelse i din E-boks, at din ansøgning er under behandling

  Søg om tilskud til pasning af egne børn

  74 34 34 34

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Fremmøde efter telefonisk aftale

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev