Hjælp til pårørende

Er du pårørende og har du brug for et åndehul, en snak eller hjælp til at finde et tilbud, så er vores pårørendekoordinator klar til at hjælpe dig.

Du kan deltage, hvis:

 • Du er pårørende til unge med spiseforstyrrelser, angst og/eller selvskadende adfærd
 • Du er pårørende til mennesker der lider af psykisk sygdom
 • Du er pårørende til demente
 • Du er pårørende til kronisk syge, her menes følgende: 
  • Hjertesyg
  • Hjerneskade
  • Diabetes
  • Gigt
  • KOL
  • Sklerose
  • Kræft
  • Osteoporose

Hvordan kommer jeg i betragtning til tilbuddet?

Du kan selv henvende dig til vores pårørendekoordinator på telefon; 40 48 14 56 eller sende os en sikker mail via Send sikkert til Sundhedssamarbejde og Forebyggelse

Hvad kan tilbuddet indeholde?

 • Samtale med vores pårørendekoordinator: Mulighed for op til fem samtaler efter behov.
 • Hjælp til at finde vej i systemet eller til at finde relevante tilbud enten hos kommunen eller i det frivillige foreningsliv.

Tid og sted

Samtalen kan finde sted over telefonen eller på Sundhedscenter Vojens, Sundhedscenter Haderslev eller på Gram Fritidscenter.

Pris, transport og tolkebistand

 • Tilbuddet er gratis for dig som er pårørende og bor i Haderslev Kommune
 • Du skal selv sørge for transport
 • Det er muligt at få tolkebistand