Byggesagsgebyr

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at opkræve gebyrer for at behandle byggesager.

Gebyr for byggesager

Gebyret for byggesagsbehandlingen er delt op i to typer gebyrer:

 • Fast gebyr for sekundær bebyggelse under 50m2 på 1.100,00 kr.
 • Timepris for øvrige bebyggelse på 800,00 kr. pr. time.

Sekundær bebyggelse omfatter bl.a. garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende overdækkede arealer.

Gebyret opkræves for følgende arbejde:

 • Byggetilladelser, herunder midlertidige tilladelser og godkendelser
 • Deltilladelser
 • Afslag
 • Lovliggørelser
 • Ibrugtagningstilladelser
 • Forhåndsdialog (1. time er gebyrfri og de efterfølgende timer er på timepris)
 • Indplacering i brand- og konstruktionsklasser
 • Nedrivningstilladelser
 • Dispensationer, uden tilhørende byggeansøgning

Sådan opkræver vi gebyret

Vi opkræver byggesagsgebyret i to rater:

 • 1. rate er til dækning af tidsforbruget til og med afgørelse eller til sagen trækkes tilbage
 • 2. rate er til dækning af yderligere tidsforbrug i forbindelse med tilladelse til at tage bygningen i brug.

Hvis du trækker dine ansøgninger tilbage, bliver du opkrævet gebyr for den tid, der er brugt på sagsbehandlingen.

Sørg for, at din ansøgning er præcis og indeholder alle tegninger og beskrivelser det kræver. På den måde har du som bygherre selv indflydelse på, hvad vores behandling af din sag kommer til at koste. Jo flere mangler der er i en ansøgning, jo flere timer skal vi bruge på at behandle din sag.

Kontakt Teknik og Klima

Christian X's Vej 39, Indgang A
6100 Haderslev
74 34 34 34
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag9 - 1510 - 15
Tirsdag9 - 1510 - 15
Onsdag9 - 1510 - 15
Torsdag9 - 1710 - 17
Fredag9 - 1310 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag 9 - 15
Tirsdag 9 - 15
Onsdag 9 - 15
Torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 13
Fremmøde
Mandag 10 - 15
Tirsdag 10 - 15
Onsdag 10 - 15
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 13