Gå til hovedindhold

Skadelige dyr og planter

Er du generet af dyr eller planter? Få et overblik over de mest almindelige skadedyr og se hvilke dyr og planter, der er uønskede i Danmark (invasive arter).

Indhold

  Skadedyr

  Skadedyr betegner i bund og grund alle de dyr, der generer mennesker. Vi opdeler skadedyr i dyr, der:

  • spreder sygdomme
  • konkurrer med os om føde
  • laver skade på bygninger og miljø

  Invasive arter

  Invasive arter er planter og dyr, der ikke hører naturligt hjemme i Danmark. Bevidst eller ubevidst kommer vi mennesker til at sprede invasive arter til Danmark, for eksempel fordi vi tager planter eller frø med hjem, når vi er ude at rejse.

  Når invasive planter og dyr spreder sig "kunstigt" til et nyt område, er der risiko for, at de skader og i værste tilfælde udkonkurrerer oprindelige arter. 

  Læs mere om invasive arter på miljøstyrelsens hjemmeside

  Værd at vide om

  Rotter er i høj grad skadedyr.

  De æder fødevarer og foder, beskadiger bygninger og er farlige smittespredere.

  Rotter lever i kloaksystemet og kommer kun op til jordens overflade, hvis der er utæt eller brud på afløb og kloakker.

  Vi har som kommune pligt til at bekæmpe rotter. Hvis du har set eller har mistanke om rotter, skal du anmelde det til os.

  Anmeld rotter og lær, hvad du kan gøre for at forebygge mod rotter.

  Du kan få råd og vejledning om vilde og herreløse katte hos os, men hvis du gerne vil have dem fjernet, skal du selv betale for det. 

  Kontakt oplysninger til Kattens Værn:
  Telefon: 38 88 12 00
  E-mail: kv@kattens-vaern.dk
  Hjemmeside: kattens-vaern.dk

  Du kan læse mere i bekendtgørelsen om indfangning og aflivning af herreløse katte her.

  Find råd og vejledning ved en professionel skadedyrsbekæmper.

  Du kan også rette henvendelse til:
  Danmarks Biavlerforening
  Telefon: 74 58 21 35
  Hjemmeside www.biavl.dk

  Du skal selv betale for at bruge en skadedyrsbekæmper.

  Find råd og vejledning ved en professionel skadedyrsbekæmper.

  Du skal selv betale for at bruge en skadedyrsbekæmper.

  Vi bekæmper ikke muldvarpe, mus, mosegrise med mere. 

  Du skal selv henvende dig til en skadedyrsbekæmper, hvis du ønsker foretaget en bekæmpelse, og det sker for din egen regning.

  Mårhunden er et lille rovdyr, der kan være en alvorlig trussel mod nogle af de sarte og beskyttede dyrearter i den danske natur.

  Hvis du ser en mårhund på din ejendom eller i naturen, skal du henvende dig til Naturstyrelsen eller Danmarks Jægerforbund.

  Kontakt Naturstyrelsen på telefon 72 54 30 00.
  Se flere oplysninger på Naturstyrelsens hjemmeside her

  Kontakt Danmarks Jægerforbund på telefon 88 88 75 00.

  Vi har indgået en aftale med Haderslev Jægerråd for regulering af råger på kommunale arealer.

  Oplever du væsentlige gener fra rågekolonier, kan du henvende dig ved kommunes driftsafdeling på telefon: 74 34 34 34.

  Bemærk venligst, at rågerne skal være på kommunalt areal, for at Haderslev Kommune kan videreformidle din henvendelse.

  Drejer det sig om råger på privat areal, kan Haderslev Jægerråd hjælpe dig videre.

  Oplever du gener, kan du kontakte Haderslev Jægerråd på:

  Haderslev og Vojens området:

  Lars Weidemann 
  T
  elefon: 22 48 32 22
  E-mail: weidemannlars@gmail.com

  Gram området:

  Jørgen Hansen
  Telefon: 60 30 46 86
  E-mail: mollevej@bbsyd.dk

  Hvis du opdager insekter, svampe, bakterie eller virus, der er karantæneskadegører, skal du straks informere Miljøstyrelsen.

  Karantæneskadegører kan fx være asiatiske træbukke, der allerede er fundet flere steder i Danmark.

  Anmeldepligten for karantæneskadegører gælder alle, men retter sig først og fremmest mod virksomheder, der handler professionelt med planter og planteprodukter, og mod andre, der har viden om planteskadegørere. Det gælder for eksempel rådgivere indenfor landbrug, gartneri og skovbrug samt forskere på universiteter og lignende.

  Inden du foretager en anmeldelse til Miljøstyrelsen, bør du derfor først undersøge grundigt, om der kan være tale om en karantæneskadegører.

  Du kan anmelde fund af en karantæneskadegører ved at:

  Benytte formularen til anmeldelse, som du finder på Miljøstyrelsens hjemmeside 
  Skrive til planter@naturerhverv.dk

  Læs mere

  Borger.dk
  Miljøstyrelsens hjemmeside.
  Spørg Naturstyrelsen om jagt og regulering
  Dyrenes beskyttelse

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 34 34

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben