Gå til hovedindhold

Har du beskyttet natur på din ejendom?

Du kan her søge om tilladelse, hvis du vil ændre på det beskyttet natur.

Indhold

  Vil du ændre på beskyttet natur?

  Ønsker du som ejer at ændre i et beskyttet naturareal, skal du huske at søge om dispensation hos os.

  Selvbetjening: Ændring af beskyttet natur

  Du får brug for:

  • Ejendomsoplysninger
  • Fuldmagt fra samtlige ejere, hvis der er flere ejere eller du ikke er ejeren
  • Kort med præcis angivelse af beskyttelseslinjer / fredninger
  • Evt. fotos

  Sådan gør du:

  • Udfyld skemaet
  • Send og print selv kvittering ved behov

  Søg om dispensation fra beskyttet natur

  • Som udgangspunkt gives der kun dispensation til naturforbedrende projekter
  • Reglerne om dispensation administreres restriktivt, og en væsentlig jordbrugs- eller anden økonomisk eller rekreativ interesse er ikke en tilstrækkelig begrundelse for et indgreb

  Selvbetjening: Anmod om at se beskyttelsesstatus af et areal

  Du kan anmode om beskyttelsesstatus af dine arealer, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 (søer, vandløb, moser, heder, strandenge, ferske enge og over-drev)

  Du får brug for:

  • Kortoversigt over området
  • Ejendomsoplysninger
  • Fuldmagt fra samtlige ejere eller hvis du ikke er ejer

  Sådan gør du:

  • Udfyld skemaet
  • Du kan printe kvitteringen efterfølgende

  Anmod om at se beskyttelsesstatus af et areal

  Beskyttet natur

  Mange naturområder er forsvundet fra landskabet og med dem også levestederne for mange vilde dyr og planter. For at bremse denne udvikling er bestemte naturtyper beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens § 3. Disse naturtyper er søer, moser, ferske enge, strandenge, heder, overdrev og vandløb.

  Naturbeskyttelsesloven værner naturtyperne mod ændringer i deres naturtilstand. Hidtidig drift på arealerne kan dog fortsætte. Mens større ændringer som for eksempel at dræne, opfylde, oprense, omlægge eller tilplante arealet ikke er tilladt. Desuden er det ikke tilladt at anvende sprøjtemidler eller gødning, hvis det ikke tidligere er blevet brugt, og hvis det er, må det ikke øges i omfang.

  Beskyttet natur og beskyttede vandløb

  • Søg på adresse 
  • Tænd og sluk for lag i nederste hjørne til venstre

  Læs mere

  Miljøstyrelsen

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 34 34

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben