Har du beskyttet natur på din ejendom?

Du kan her søge om tilladelse, hvis du vil ændre på det beskyttet natur.

Vil du ændre på beskyttet natur?

Ønsker du som ejer at ændre i et beskyttet naturareal, skal du huske at søge om dispensation hos os.

Anmod om at se beskyttelsesstatus af et areal

Du kan anmode om beskyttelsesstatus af dine arealer, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 (søer, vandløb, moser, heder, strandenge, ferske enge og over-drev)

Beskyttet natur

Mange naturområder er forsvundet fra landskabet og med dem også levestederne for mange vilde dyr og planter. For at bremse denne udvikling er bestemte naturtyper beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens § 3. Disse naturtyper er søer, moser, ferske enge, strandenge, heder, overdrev og vandløb.

Naturbeskyttelsesloven værner naturtyperne mod ændringer i deres naturtilstand. Hidtidig drift på arealerne kan dog fortsætte. Mens større ændringer som for eksempel at dræne, opfylde, oprense, omlægge eller tilplante arealet ikke er tilladt. Desuden er det ikke tilladt at anvende sprøjtemidler eller gødning, hvis det ikke tidligere er blevet brugt, og hvis det er, må det ikke øges i omfang.

Beskyttet natur og beskyttede vandløb

  • Søg på adresse 
  • Tænd og sluk for lag i nederste hjørne til venstre

Kontakt Teknik og Klima

Christian X's Vej 39, Indgang A
6100 Haderslev
74 34 34 34
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag9 - 1510 - 15
Tirsdag9 - 1510 - 15
Onsdag9 - 1510 - 15
Torsdag9 - 1710 - 17
Fredag9 - 1310 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag 9 - 15
Tirsdag 9 - 15
Onsdag 9 - 15
Torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 13
Fremmøde
Mandag 10 - 15
Tirsdag 10 - 15
Onsdag 10 - 15
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 13