Landbrugsaffald

Her kan du finde regler og hjælp til håndtering af affald fra landbruget.

Søger du oplysning om landbrugsaffald

Sortering

Alle virksomheder, herunder landbrug har pligt til at sortere deres affald. Affaldet skal sorteres efter materiale og det skal også sorteres efter om det er egnet til genanvendelse, herunder genanvendeligt farligt affald, forbrænding, deponering eller destruktion (special behandling)

Bortskaffelse

Affald til Genanvendelse

Når du skal aflevere dit genanvendelige affald, skal du selv indgå en aftale med enten en transportør, indsamler eller et behandlingsanlæg, der er registreret i Affaldsregistret. I Affaldsregistret kan du se hvem der er godkendt til at håndtere genanvendeligt affald.

Affald der er egnet til Forbrænding, deponering og farligt ikke-genanvendeligt affald

Virksomheden skal vælge en privat renovatør/transportør til at håndtere ovenstående affaldsfraktion. Haderslev Kommune anviser bortskaffelse af disse affaldsfraktioner jf. Kommunens Regulativ for Erhvervsaffald til henholdsvis:

  • Fjernvarme Fyn, Odense, eller en godkendt omlasteplads i kommunen, (pt. kun hos Torben Clausen)

  • Deponiaffald - til Deponi Syd I/S, Måde ved Esbjerg

  • Farligt ikke-genanvendeligt affald til destruktion ved Fortum, Nyborg.

Genbrugsplads

Det sorterede affald kan også afleveres på alle genbrugspladser i kommunen. Du skal blot følge reglerne for brug af genbrugspladserne. Husk at gemme din kvittering. Så kan du altid dokumentere, hvad der er sket med dit affald.

Affaldstyper i landbruget

Folderen om affald i landbruget indeholder en række affaldstyper, der ofte fremkommer i landbruget. Du kan med fordel printe og hænge den op et synligt sted på dit landbrug.

Bygge- og anlægsaffald

Hvis du har mere end 1 ton byggeaffald skal det anmeldes. Du kan læse mere om bygge- og anlægsaffald her.

Afbrænding

Afbrænding af affald må kun foregå på godkendte forbrændingsanlæg og al anden form for afbrænding af affald er ikke tilladt.

Du kan læse mere om afbrænding her.

Kontakt Teknik og Klima

Christian X's Vej 39, Indgang A
6100 Haderslev
74 34 34 34
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag9 - 1510 - 15
Tirsdag9 - 1510 - 15
Onsdag9 - 1510 - 15
Torsdag9 - 1710 - 17
Fredag9 - 1310 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag 9 - 15
Tirsdag 9 - 15
Onsdag 9 - 15
Torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 13
Fremmøde
Mandag 10 - 15
Tirsdag 10 - 15
Onsdag 10 - 15
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 13