Landbrugsaffald

Her kan du finde regler for håndtering af affald fra landbruget

Søger du oplysninger om landbrugsaffald?

I folderen Affaldssortering i Landbruget kan du læse om, hvordan affaldsfraktioner fra landbruget skal opbevares og håndteres.

Sådan gør du ved affald til jordbrugsformål   

Før du bruger affaldsprodukter til jordbrugsformål, skal du huske at anmelde til os.
Send en mail til miljoe@haderslev.dk med de relevante oplysninger.

  • Du kan se, de gældende regler i Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål.  På bilag 1 i samme bekendtgørelse kan du se, hvilke produkter du må anvende. 
  • Affaldet må ikke indeholde væsentlige mængder af skadelige stoffer. Typisk er det slam og processpildevand, du kan genanvende. Du skal være opmærksom på, at der er grænseværdier for indhold af tungmetaller og miljøfremmede stoffer i affaldsproduktet.


Ønsker du at anvende et affaldsprodukt til jordbrugsformål, der ikke er opført på bilag 1 i bekendtgørelsen?

Hvis ja, kræver det først en udspredningstilladelse fra os. Tilladelser meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 19. 

Vi afgør efter en konkret vurdering, om der kan gives tilladelse. Affaldsproduktet vurderes i forhold til miljø- og sundhedsforholdene på de arealer, hvor affaldet ønskes anvendt. 

Du må ikke anvende affaldsprodukter så det giver anledning til forurening eller væsentlige gener.

Kontakt Teknik og Klima

Christian X's Vej 39, Indgang A
6100 Haderslev
74 34 34 34
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag9 - 1510 - 15
Tirsdag9 - 1510 - 15
Onsdag9 - 1510 - 15
Torsdag9 - 1710 - 17
Fredag9 - 1310 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag 9 - 15
Tirsdag 9 - 15
Onsdag 9 - 15
Torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 13
Fremmøde
Mandag 10 - 15
Tirsdag 10 - 15
Onsdag 10 - 15
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 13