Regler

Bygherren skal inden nedrivningsarbejdet påbegyndes, foretage en screening, en visuel gennemgang, af bygningen for at afdække om der kan være anvendt problematiske stoffer.

På baggrund af resultatet af screeningen foretages en udførlig kortlægning i form af analyser som kan indeholde problematiske stoffer.

Kortlægningen sikrer at de problematiske stoffer og farligt affald fjernes fra bygningen inden selve nedbrydningsarbejdet påbegyndes og at de genanvendelige dele udsorteres.

Endelig gælder at materialer der anvendes som erstatning for naturlige råstoffer, typisk beton og tegl, skal være uforurenede, jf. gældende restproduktbekendtgørelse.

Værd at vide om gennemgang af bygninger og miljøkortlægning