Regler

Ifølge affaldsbekendtgørelsens kapitel 11 er der pligt om anmeldelse af bygge- og anlægsaffald fra nedrivninger eller renoveringer.

Anmeldepligten gælder både for ”Gør-det-selv-folk” og håndværkere samt andre professionelle bygherrer. Ansvaret for anmeldelse er bygherrens. Oftest vil bygherren overlade anmeldelsen til sin rådgiver via en fuldmagt.

Anmeldelse gælder for alle bygninger, hvor:

  • Byggeprojektet skaber mere end ét ton affald
  • Bygningen eller den del af bygningen, der renoveres eller rives ned, er større end 10 m² (horisontal fladeareal)
  • Byggeprojektet omfatter udskiftning af termoruder.

Værd at vide om anmeldelse bygge- og anlægsaffald