Regler

Ifølge affaldsbekendtgørelsens kapitel 11 gælder der særlige regler om private og professionelle bygherres screening, kortlægning og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald.

Anmeldepligten gælder både for ”Gør-det-selv-folk” og håndværkere samt andre professionelle bygherrer. Ansvaret for anmeldelse er bygherrens. Oftest vil bygherren overlade anmeldelsen til sin rådgiver via en fuldmagt.

Anmeldelse gælder for alle bygninger, hvor:

  • Byggeprojektet frembringer mere end ét ton affald
  • Byggeprojektet omfatter udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til udgangen af 1977

Værd at vide om anmeldelse bygge- og anlægsaffald