Regler

Alle virksomheder, herunder landbrug, institutioner, forretninger m.v., har ansvaret for at det affald de producerer, bliver håndteret på lovlig vis.

Det gælder lige fra hvordan affaldet opbevares på virksomheden til selve bortskaffelsen.

Det er lovpligtigt at kildesortere affald, og manglende sortering kan i yderste konsekvens medføre anmeldelse og bøder.

Værd at vide om sortering af bygge- og anlægsaffald