Gå til hovedindhold

Efter nedrivning - Forbrænding, deponering og farlig affald

Affaldsregistret viser, hvem der er godkendt til at aftage og transportere genanvendeligt erhvervsaffald. Du har ansvaret for, at dit forbrændings-, deponeringsegnede og det farlige affald bliver afleveret til de anlæg, som vi anviser til.

Indhold

  Forbrænding

  Affald, der skal til forbrænding, må ikke indeholde farligt affald, genanvendeligt affald eller affald, der skal til deponi.

  Byggeaffald, der skal til forbrænding skal sorteres i stort og småt brændbart. Affaldet må ikke være i lange baner eller være stærkt støvende.

  Vi har indgået en aftale med et godkendt forbrændingsanlæg om forbrænding af brændbart affald:

  Fjernvarme Fyn Affaldsenergi
  Modtageregler hos Fjernevarme Fyn (fjernvarmefyn.dk)
  Prisliste- neddeling af stort brændbart

  Virksomheder skal benytte Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S, som modtager af  forbrændingsegnet affald eller benytte en omlastestation Haderslev Kommune har indgået aftale med.

  Vi har indgået en aftale med følgende omlastestation:

  Torben Clausen A/S
  Oksbølvej 14
  6100 Haderslev

  Modtageregler mv. aftales direkte med omlastestationen.

  Deponeringsegnet affald

  Affald skal deponeres, når det ikke er egnet til genanvendelse, forbrænding eller anvist til specialbehandling.

  Vi anviser deponeringsegnet affald til Deponi Syd.

  Før affaldet kan afleveres til Deponi Syd, skal affaldsproducenten udfylde og aflevere en affaldsdeklaration på affaldet til Deponi Syd.

  Farlig affald

  Ikke-genanvendelig farligt affald skal vi anvise i forhold til affaldstype og indhold af miljøfarlige stoffer.

  Se flere oplysninger om farlig affald her

  Læs mere

  Affaldsregisteret Faktaark
  Bekendtgørelse om affald
  Affaldsaktørbekendtgørelsen
  PBC-vejledning (danskindustri.dk)

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 34 34

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben