Efter nedrivning - Forbrænding, deponering og farlig affald

Affaldsregistret viser, hvem der er godkendt til at aftage og transportere genanvendeligt erhvervsaffald. Du har ansvaret for, at dit forbrændings-, deponeringsegnede og det farlige affald bliver afleveret til de anlæg, som vi anviser til.

Forbrænding

Affald, der skal til forbrænding, må ikke indeholde farligt affald, genanvendeligt affald eller affald, der skal til deponi.

Byggeaffald, der skal til forbrænding skal sorteres i stort og småt brændbart. Affaldet må ikke være i lange baner eller være stærkt støvende.

Vi har indgået en aftale med et godkendt forbrændingsanlæg om forbrænding af brændbart affald:

Deponeringsegnet affald

Affald skal deponeres, når det ikke er egnet til genanvendelse, forbrænding eller anvist til specialbehandling.

Vi anviser deponeringsegnet affald til Deponi Syd.

Før affaldet kan afleveres til Deponi Syd, skal affaldsproducenten udfylde og aflevere en affaldsdeklaration på affaldet til Deponi Syd.

Farlig affald

Ikke-genanvendelig farligt affald skal vi anvise i forhold til affaldstype og indhold af miljøfarlige stoffer.

Se flere oplysninger om farlig affald her

Kontakt Teknik og Miljø

Simmerstedsvej 1A, 1.sal
6100 Haderslev
74 34 34 34
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag - onsdag9 - 1210 - 15
Torsdag9 - 1210 - 17
Fredag9 - 1210 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag - onsdag 9 - 12
Torsdag 9 - 12
Fredag 9 - 12
Fremmøde
Mandag - onsdag 10 - 15
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 13