Vil du som virksomhed i kontakt med os?

Vi støtter vores virksomheder. Du kan derfor kontakte os i alle døgnets 24 timer på mobil og email.

Du kan kontakte os om alle forhold

Det kan være forhold som

  • byggetilladelser til erhvervsbyggeri samt miljøgodkendelser,
  • vej- og trafikforhold og
  • lokalplaner

Inden for 24 timer har du vores kvittering for modtagelsen af din henvendelse og en aftale om det videre forløb.

I komplekse sager vil vi invitere dig til et opstartsmøde, hvor vi kigger sagen igennem og sammen finder ud af, hvad der skal ske.

Få en personlig kontaktperson

Hvis du vurderer, at det kan være til gavn for din virksomhed, så tilbyder vi dig og din virksomhed en personlig kontaktperson hos os. Det er kommunaldirektøren, direktøren for Teknik og Klima og chef for Klima og Miljø, der vil stå til rådighed som din kontaktperson.
Du kan blandt andet inddrage din kontaktperson i aktuelle problemstillinger eller dine tanker om udvikling.

Din kontaktperson kan supplere sagsbehandlingen, i f.eks.:

  • byggesager,
  • miljøsager,
  • planlægningssager,
  • beskæftigelsessager og
  • køb af erhvervsjord

Hvis du vil bruge tilbuddet om at få en kontaktperson hos os, kan du og din virksomhed også få tilbudt, at kontaktpersonen kommer på et første besøg.

Muligheden for at komme i kontakt med os i alle døgnets 24 timer, skal blandt andet hjælpe til at undgå forsinkelser og misforståelser og dermed sikre en god erhvervsservice.

Kontakt os

Borgmester

Mads Skau

Mobil: 40 78 14 75 mskau@haderslev.dk
Kommunaldirektør

Peter Karm

Mobil: 21 24 17 44 karm@haderslev.dk
Direktør for Teknik og Klima

Karina Kisum Jensen

Mobil: 29 36 18 15 kkij@haderslev.dk
Chef for Klima og Miljø

Mai Strunge Jarvis

Mobil: 20 23 68 54 msj@haderslev.dk