Midlertidige aktiviteter

Her kan du finde oplysninger, hvis du vil udføre nedrivningsarbejde eller støv-, støj- eller vibrationsfrembringende bygge- og anlægsprojekter.

Retningslinier

Du skal følge retningslinjerne som beskrives i:
Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder

  • Forskriften fastsætter miljøkrav for offentlige og private bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningssager og har til formål at forebygge og begrænse støj- og støvgener i forbindelse med arbejdet
  • Forskriften har også det formål at informere borgere, håndværkere, entreprenører og andre om rettigheder og pligter, inden bygge- og anlægsprojekter og nedrivningsarbejder sættes i gang.

 Forskriften er udarbejdet med baggrund i Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter

Følgende anlæg er omfattet

  • Bygge- og anlægsarbejder
  • Nedrivningsaktiviteter, herunder nedknusning af bygge- og anlægsaffald
  • Bygningsfacadebehandling
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner.
     

Dispensation for arbejdstider

Hvis individuelle forhold taler for det, åbner forskriften mulighed for, at kommunen kan dispensere fra forskriftens begrænsninger med hensyn til arbejdstider.

Midlertidige aktiviteter længere end 14 dage.

Midlertidige aktiviteter der varer mere end 14 dage, skal du huske at anmelde til Teknik og Klima.

Kontakt Teknik og Klima

Christian X's Vej 39, Indgang A
6100 Haderslev
74 34 34 34
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag9 - 1510 - 15
Tirsdag9 - 1510 - 15
Onsdag9 - 1510 - 15
Torsdag9 - 1710 - 17
Fredag9 - 1310 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag 9 - 15
Tirsdag 9 - 15
Onsdag 9 - 15
Torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 13
Fremmøde
Mandag 10 - 15
Tirsdag 10 - 15
Onsdag 10 - 15
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 13