Grundvand og markvanding

Der bliver indvundet (oppumpet) grundvand til flere formål, mest til drikkevand og til markvanding, men også til industri og andre erhverv. Alle former for indvinding af grundvand kræver en tilladelse fra kommunen.

Tilladelse til at indvinde grundvand

Grundvand må ikke pumpes op uden en tilladelse fra os.

Hvis du skal lave en ny boring eller ændre på den gamle boring kræver det, at du først søger om en tilladelse. 

Du skal altid kontakte Teknik og Miljø, inden du begynder på borearbejdet.

Vanding

Måden du indvinder grundvand til markvanding på, skal være så skånsom som muligt, så vandløb og vandstand i vådområder ikke bliver forringet for dyre- og planteliv.

Er disse kriterier opfyldt, giver kommunen normalt tilladelse til at indvinde grundvand.

Du skal kontakte Teknik og Miljø, når du har behov for:

  • Vanding af flere arealer end du har tilladelse til.

  • Vanding af færre arealer end du har tilladelse til.

  • Ejerskifte (kommunen kan herefter meddele en ændret tilladelse).

  • Vanding af dyrehold.

  • Vanding i gartneri og lignende.

 Se flere oplysninger i vejledningen om nye markvandingboringer her

Indberette vandmængde eller sløjfe en boring

Kontakt Teknik og Miljø

Simmerstedsvej 1A, 1.sal
6100 Haderslev
74 34 34 34
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag - onsdag9 - 1210 - 15
Torsdag9 - 1210 - 17
Fredag9 - 1210 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag - onsdag 9 - 12
Torsdag 9 - 12
Fredag 9 - 12
Fremmøde
Mandag - onsdag 10 - 15
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 13